Krimprod

KrimProd är Kriminalvårdens produktionsverksamhet och är en viktig del av den återfallsförebyggande verksamheten för de intagna.

Produktionen bedrivs ute på anstalterna på motsvarande sätt som på industrier och verkstäder ute i samhället, under överinseende av bransch- och yrkeskunniga arbetsledare.

Verksamheten skapar arbetstillfällen som vidgar vyer, stärker självförtroenden och öppnar nya möjligheter till ett liv utan kriminalitet.

På Krimprods webbplats hittar du information om de tjänster och produkter som Krimprod erbjuder.   

Gå vidare till Krimprod