Kriminalvården logotyp

Personutredning och yttrande till domstol

Domstolen kan beställa en personutredning av frivården inför en kommande rättegång i brottmål. Det innebär att frivården ska träffa personen som är misstänkt för brott och göra en bedömning av vilken typ av påföljd som skulle vara lämplig om personen döms.

I videon berättar vi mer om vad en personutredning är och hur det går till. Videon är cirka 4.00 minuter. 

Så går en personutredning till

Utredningen görs av en handläggare hos frivården. Utredningen baseras på en intervju med den misstänkte där områden som social situation, psykisk ohälsa, alkohol-och narkotikaanvändande och kriminalitet behandlas. Utredningen baseras även på utdrag ur myndighetsregister och i vissa fall även kontakt med referenspersoner. 

Med utredningen som grund lämnar frivården ett yttrande till domstolen. Hos domstolen blir yttrandet en offentlig handling, vilket betyder att sekretessen bryts. Hela eller delar av yttrandet läses upp i tingsrätten. Frivården kan föreslå påföljd, men det är domstolen som avgör påföljd. 

Frivårdens bedömning

Frivården är inte inblandad i skuldfrågan, det vill säga om den misstänkte är skyldig eller oskyldig till brottsmisstankarna. Frivårdens uppdrag är att undersöka om den misstänkte är i behov av stöd och/eller kontroll för att förebygga återfall i brott. Därför görs en bedömning av risk för återfall i brott, behov av insatser för att minska denna risk samt en bedömning av hur förutsättningarna ser ut för att genomgå sådana insatser.