Kriminalvården

Platssituationen

Många av Kriminalvårdens häkten och anstalter är idag fullbelagda. Här hittar du aktuell information om plats och beläggningssituationen.

Kriminalvårdens placeringssektion har i uppgift att placera fängelsedömda i lämplig anstalt utifrån en risk- och behovsbedömning. När platssituationen är ansträngd påverkar det Kriminalvårdens möjlighet att placera intagna. 

Kriminalvården prioriterar dömda i häkten som ska placeras i anstalt samt akuta omplaceringar mellan anstalter. Vi prioriterar även möjliga omplaceringar från anstalter med säkerhetsklass 1 och 2 till anstalter med säkerhetsklass 3.

Viktigt att uppmärksamma är att beläggningsgraden förändras från dag till dag. Nedan ser du de senaste uppgifterna om plats- och beläggning för häkte och anstalt.

Häkte

Beläggningen 18 oktober 2020

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1108 1100 99,28%
Normalhäkte 1200 1271 105,92%
Totalt 2308 2371 102,73%

 

Exkl. arrestplatser och häktet Storboda

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1046 1059 101,24%
Normalhäkte 1168 1252 107,19%
Totalt 2214 2311 104,38%

Anstalt

Beläggningen 19 oktober 2020

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 1 1540 1579 102,53% 116,02%
Klass 2 2313 2262 97,80% 108,49%
Klass 3 990 961 97,07% 104,23%
Totalt 4843 4802 99,15% 109,94%

 

Platser för män

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 1 1540 1579 102,53% 116,02%
Klass 2 2102 2070 98,48% 109,18%
Klass 3 900 876 97,33% 103,79%
Totalt 4542 4525 99,63% 110,34%

 

Platser för kvinnor

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 2 211 192 91,00% 101,59%
Klass 3 90 85 94,44% 108,97%
Totalt 301 277 92,03% 103,75%