Kriminalvården

Platssituationen

Många av Kriminalvårdens häkten och anstalter är idag fullbelagda. Här hittar du aktuell information om plats och beläggningssituationen.

Kriminalvårdens placeringssektion har i uppgift att placera fängelsedömda i lämplig anstalt utifrån en risk- och behovsbedömning. När platssituationen är ansträngd påverkar det Kriminalvårdens möjlighet att placera intagna. 

Kriminalvården prioriterar dömda i häkten som ska placeras i anstalt samt akuta omplaceringar mellan anstalter. Vi prioriterar även möjliga omplaceringar från anstalter med säkerhetsklass 1 och 2 till anstalter med säkerhetsklass 3.

Viktigt att uppmärksamma är att beläggningsgraden förändras från dag till dag. Nedan ser du de senaste uppgifterna om plats- och beläggning för häkte och anstalt.

Häkte

Beläggningen den 19 januari 2020

2020-01-19

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1109 1039 93,69%
Normalhäkte 1171 1124 95,99%
Totalt 2280 2163 94,87%

 

Exkl. arrestplatser och häktet Storboda

2020-01-19

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1047 1019 97,33%
Normalhäkte 1115 1097 98,39%
Totalt 2162 2116 97,87%

 

Anstalt

Beläggningen den 20 januari 2020

2020-01-20

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 1 1470 1471 100,07% 107,06%
Klass 2 2234 2210 98,93% 106,05%
Klass 3 913 867 94,96% 99,54%
Totalt 4617 4548 98,51% 105,06%

 

Platser för män

2020-01-20

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser
Klass 1 1470 1471 100,07% 107,06%
Klass 2 2045 2018 98,68% 106,04%
Klass 3 828 799 96,50% 100,76%
Totalt 4343 4288 98,73% 105,36%

 

Platser för kvinnor

2020-01-20

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser
Klass 2 189 192 101,59% 106,08%
Klass 3 85 68 80,00% 87,18%
Totalt 274 260 94,89% 100,39%