Kriminalvården

Platssituationen

Många av Kriminalvårdens häkten och anstalter är idag fullbelagda. Här hittar du aktuell information om plats och beläggningssituationen.

Kriminalvårdens placeringssektion har i uppgift att placera fängelsedömda i lämplig anstalt utifrån en risk- och behovsbedömning. När platssituationen är ansträngd påverkar det Kriminalvårdens möjlighet att placera intagna. 

Kriminalvården prioriterar dömda i häkten som ska placeras i anstalt samt akuta omplaceringar mellan anstalter. Vi prioriterar även möjliga omplaceringar från anstalter med säkerhetsklass 1 och 2 till anstalter med säkerhetsklass 3.

Viktigt att uppmärksamma är att beläggningsgraden förändras från dag till dag. Nedan ser du de senaste uppgifterna om plats- och beläggning för häkte och anstalt.

Häkte

Beläggningen 14 september 2020

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1080 1034 95,74%
Normalhäkte 1199 1186 98,92%
Totalt 2279 2220 97,41%

 

Exkl. arrestplatser och häktet Storboda

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1018 1010 99,21%
Normalhäkte 1167 1172 100,43%
Totalt 2185 2182 99,86%

Anstalt

Beläggningen 15 september 2020

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 1 1545 1570 101,62% 114,93%
Klass 2 2311 2309 99,91% 110,85%
Klass 3 976 868 88,93% 94,76%
Totalt 4832 4747 98,24% 108,75%

 

Platser för män

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 1 1545 1570 101,62% 114,93%
Klass 2 2101 2112 100,52% 111,45%
Klass 3 891 784 87,99% 93,56%
Totalt 4537 4466 98,44% 108,95%

 

Platser för kvinnor

 

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 2 210 197 93,81% 104,79%
Klass 3 85 84 98,82% 107,69%
Totalt 295 281 92,25% 105,64%