Kriminalvården

Platssituationen

Många av Kriminalvårdens häkten och anstalter är idag fullbelagda. Här hittar du aktuell information om plats och beläggningssituationen.

Kriminalvårdens placeringssektion har i uppgift att placera fängelsedömda i lämplig anstalt utifrån en risk- och behovsbedömning. När platssituationen är ansträngd påverkar det Kriminalvårdens möjlighet att placera intagna. 

Kriminalvården prioriterar dömda i häkten som ska placeras i anstalt samt akuta omplaceringar mellan anstalter. Vi prioriterar även möjliga omplaceringar från anstalter med säkerhetsklass 1 och 2 till anstalter med säkerhetsklass 3.

Viktigt att uppmärksamma är att beläggningsgraden förändras från dag till dag. Nedan ser du de senaste uppgifterna om plats- och beläggning för häkte och anstalt.

Häkte

Beläggningen den 29 mars 2020

2020-03-29

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1111 1073 96,58%
Normalhäkte 1162 1218 104,82%
Totalt 2273 2291 100,79%

 

Exkl. arrestplatser och häktet Storboda

2020-03-29

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1049 1052 100,29%
Normalhäkte 1106 1185 107,14%
Totalt 2155 2237 103,81%

 

 

Anstalt

Beläggningen den 30 mars 2020

2020-03-30

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 1 1471 1483 100,82% 108,57%
Klass 2 2253 2249 99,82% 107,87%
Klass 3 963 827 85,88% 91,79%
Totalt 4687 4559 97,27% 104,76%

 

Platser för män

2020-03-30

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser
Klass 1 1471 1483 100,82% 108,57%
Klass 2 2049 2058 100,44% 108,15%
Klass 3 878 747 85,08% 90,77%
Totalt 4398 4288 97,50% 104,79%

 

Platser för kvinnor

2020-03-30

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser
Klass 2 204 191 93,63% 104,95%
Klass 3 85 80 94,12% 102,56%
Totalt 289 271 93,77% 104,23%