Kriminalvården

Platssituationen

Många av Kriminalvårdens häkten och anstalter är idag fullbelagda. Här hittar du aktuell information om plats och beläggningssituationen.

Kriminalvårdens placeringssektion har i uppgift att placera fängelsedömda i lämplig anstalt utifrån en risk- och behovsbedömning. När platssituationen är ansträngd påverkar det Kriminalvårdens möjlighet att placera intagna. 

Kriminalvården prioriterar dömda i häkten som ska placeras i anstalt samt akuta omplaceringar mellan anstalter. Vi prioriterar även möjliga omplaceringar från anstalter med säkerhetsklass 1 och 2 till anstalter med säkerhetsklass 3.

Viktigt att uppmärksamma är att beläggningsgraden förändras från dag till dag. Nedan ser du de senaste uppgifterna om plats- och beläggning för häkte och anstalt.

Häkte

Beläggningen den 5 Juli 2020

2020-07-05

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte

1078

996 92,39%
Normalhäkte 1211 1215 100,33%
Totalt 2289 2211 96,59%

 

Exkl. arrestplatser och häktet Storboda

2020-07-05

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1016 975 95,96%
Normalhäkte 1179 1195 101,36%
Totalt 2195 2170 98,86%

Anstalt

Beläggningen den 6 Juli 2020

2020-07-06

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 1 1481 1527 103,11% 111,79%
Klass 2 2289 2271 99,21% 108,76%
Klass 3 974 813 83,47% 88,47%
Totalt 4744 4611 97,20% 105,44%

 

Platser för män

2020-07-06

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser
Klass 1 1481 1527 103,11% 111,79%
Klass 2 2078 2085 100,34% 109,79%
Klass 3 889 737 82,90% 87,63%
Totalt 4448 4349 97,77% 105,92%

 

Platser för kvinnor

2020-07-06

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser
Klass 2 211 186 88,15% 98,41%
Klass 3 85 76 89,41% 97,44%
Totalt 296 262 88,51% 98,13%