Kriminalvården

Platssituationen

Många av Kriminalvårdens häkten och anstalter är idag fullbelagda. Här hittar du aktuell information om plats och beläggningssituationen.

Kriminalvårdens placeringssektion har i uppgift att placera fängelsedömda i lämplig anstalt utifrån en risk- och behovsbedömning. När platssituationen är ansträngd påverkar det Kriminalvårdens möjlighet att placera intagna. 

Kriminalvården prioriterar dömda i häkten som ska placeras i anstalt samt akuta omplaceringar mellan anstalter. Vi prioriterar även möjliga omplaceringar från anstalter med säkerhetsklass 1 och 2 till anstalter med säkerhetsklass 3.

Viktigt att uppmärksamma är att beläggningsgraden förändras från dag till dag. Nedan ser du de senaste uppgifterna om plats- och beläggning för häkte och anstalt.

Häkte

Beläggningen den 24 maj 2020

2020-05-24

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1108 1086 98,01%
Normalhäkte 1233 1235 100,16%
Totalt 2341 2321 99,15%

 

Exkl. arrestplatser och häktet Storboda

2020-05-24

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1046 1058 101,15%
Normalhäkte 1177 1194 101,44%
Totalt 2223 2252 101,30%

Anstalt

Beläggningen den 25 maj 2020

2020-05-25

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 1 1475 1525 103,39% 111,64%
Klass 2 2250 2202 97,87% 106,22%
Klass 3 963 817 84,84% 90,68%
Totalt 4688 4544 96,93% 104,70%

 

Platser för män

2020-05-25

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser
Klass 1 1475 1525 103,39% 111,64%
Klass 2 2046 2029 99,17% 107,30%
Klass 3 878 748 85,19% 90,89%
Totalt 4399 4302 97,79% 105,44%

 

Platser för kvinnor

2020-05-25

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser
Klass 2 204 173 84,80% 95,05%
Klass 3 85 69 81,18% 88,46%
Totalt 289 242 83,74% 93,08%