Kriminalvården

Platssituationen

Många av Kriminalvårdens häkten och anstalter är idag fullbelagda. Här hittar du aktuell information om plats och beläggningssituationen.

Kriminalvårdens placeringssektion har i uppgift att placera fängelsedömda i lämplig anstalt utifrån en risk- och behovsbedömning. När platssituationen är ansträngd påverkar det Kriminalvårdens möjlighet att placera intagna. 

Kriminalvården prioriterar dömda i häkten som ska placeras i anstalt samt akuta omplaceringar mellan anstalter. Vi prioriterar även möjliga omplaceringar från anstalter med säkerhetsklass 1 och 2 till anstalter med säkerhetsklass 3.

Viktigt att uppmärksamma är att beläggningsgraden förändras från dag till dag. Nedan ser du de senaste uppgifterna om plats- och beläggning för häkte och anstalt.

Häkte

Beläggningen den 8 december 2019

2019-12-08

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1116 1037 92,92%
Normalhäkte 1166 1149 98,54%
Totalt 2282 2186 95,79%

 

Exkl. arrestplatser och häktet Storboda

2019-12-08

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Säkerhetshäkte 1054 1015 96,30%
Normalhäkte 1110 1112 100,18%
Totalt 2164 2127 98,29%

 

Anstalt

Beläggningen den 9 december 2019

2019-12-09

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser

Klass 1 1463 1482 101,30% 108,33%
Klass 2 2237 2239 100,09% 107,28%
Klass 3 913 885 96,93% 101,61%
Totalt 4613 4606 99,85% 106,47%

 

Platser för män

2019-12-09

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser
Klass 1 1463 1482 101,30% 108,33%
Klass 2 2045 2049 100,20% 107,67%
Klass 3 828 809 97,71% 102,02%
Totalt 4336 4340 100,09% 106,79%

 

Platser för kvinnor

2019-12-09

Tillgängliga platser

Beläggning

Beläggningsgrad

Beläggningsgrad exkl. beredskapsplatser
Klass 2 192 190 98,96% 103,26%
Klass 3 85 76 89,41% 97,44%
Totalt 277 266 96,03% 101,53%