Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Verkställighetsplan

Alla som avtjänar ett straff, i fängelse eller i frivård, har en personlig planering för strafftiden. Där står vilka insatser klienten behöver för att inte återfalla i brott eller missbruk.

Planeringen består av två delar, utredning och plan. Utredningen är en bred genomgång av den dömdes ekonomiska och sociala situation, utbildning, bostad, familj och missbruk. Det görs också en risk- och behovsbedömning för att kunna planera till exempel behandlingsinsatser. Planeringen görs av Kriminalvårdens personal tillsammans med den intagne.

Fängelse

Innehållet i planen har betydelse för vilken sysselsättning den intagne kommer att ha i fängelset. Det kan vara deltagande i något av Kriminalvårdens behandlingsprogram, studier, yrkesutbildning eller arbete.

Planen följer den dömde från anstalt till frivård. Planering för frigivning sker direkt när den dömde kommer till anstalten. Redan då kopplas frivården in, eftersom frivården tar över om/när klienten blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar av straffet.

Frivården

Även den som är dömd till ett straff i frivård har en planering. Där ingår till exempel behandlingsinsatser och hur övervakning ska gå till.

Andra myndigheter

Samarbete med andra myndigheter planeras också, framför allt med socialtjänsten, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Allt som ingår i planen måste vara tidsatt och följas upp.

Behandlingskollegium

Hur det går med verkställigheten och förberedelserna inför frigivningen tas regelbundet upp i behandlingskollegium, där klienten och kontaktpersonen stämmer av planen.