Kriminalvården

Brottsoffer

Brottsoffer har rätt att få veta om den dömde flyttas till en annan anstalt, beviljas permission eller friges och om han eller hon rymmer, fritas eller uteblir från permission.

Kriminalvården ska informera brottsoffer om permission och frigivning.

I vissa fall kan det vara nödvändigt med skydd för brottsoffret. Det är polis eller åklagare som beslutar om fysiskt skydd. Mer information finns på Brottsoffermyndigheten.

Vid behov av skyddade personuppgifter kontaktas Skatteverket.