Kriminalvården logotyp

Dömd till fängelse

Det är lagar och andra regelverk som styr tillvaron för den som sitter på anstalt. Här hittar du information om de regler som gäller. Varje anstalt har dessutom lokala ordningsregler som du får när du kommer dit.

Ett fängelsestraff ska verkställas så snart som möjligt. Det betyder normalt tre månader efter att domen har vunnit laga kraft, som innebär att den inte längre kan överklagas. Det är Kriminalvårdens uppdrag att se till att ditt straff verkställs. Vi kommer att kontakta dig med ytterligare information på den adress som står i domen.

Du kan omedelbart börja avtjäna ditt straff om du så önskar. Kontakta då Placeringssektionen.

Telefon: 077-228 08 00 (växel)

Adress:

Kriminalvården
Placeringssektionen
Box 44015
10073 Stockholm