Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Dömd till fängelse

Det är lagar och andra regelverk som styr tillvaron för den som sitter på anstalt. Här finns instruktioner för de regler som gäller. Varje anstalt har dessutom lokala ordningsregler som du får när du kommer dit.

Ett fängelsestraff ska verkställas så snart som möjligt. Det betyder normalt tre månader efter att domen har vunnit laga kraft, som innebär att den inte längre kan överklagas. Det är Kriminalvårdens uppdrag att se till att ditt straff verkställs. Vi kommer att kontakta dig med ytterligare information på den adress som står i domen.

Du kan omedelbart börja avtjäna ditt straff om du så önskar. Kontakta då Placeringssektionen. Telefon: 077-228 08 00 (växel)

Adress:

Kriminalvården
Placeringssektionen
Box 44015
10073 Stockholm

Placering

Kriminalvården bestämmer i vilken anstalt du ska avtjäna ditt straff. I placeringen tar vi, i den mån det är möjligt, hänsyn till vilken sysselsättning som passar dig bäst och till din frigivning. Om du har frågor om din placering ska du kontakta Kriminalvårdens placeringssektion.

Mer om placering

Uppskov

Om du på grund av hälsa, arbete, utbildning eller andra skäl inte kan börja avtjäna straffet vid den tidpunkt du fått kan du söka uppskov. 

Mer om uppskov

Så förbereder du dig

Vad ska jag ta med mig? Vad gör jag med min bostad? Hur tar jag mig till anstalten? Det är frågor som kan dyka upp innan en fängelsevistelse. 

Inför fängelsevistelsen

Fotboja

Du som dömts till max sex månaders fängelse kan erbjudas intensivövervakning. Efter domen är fastställd skickar frivården hem ett brev till dig med där du erbjuds att ansöka om fotboja.

Mer om fotboja