Ankomsten

När du inställer dig på den anstalt där du ska avtjäna ditt fängelsestraff kommer du först till inskrivningen.

Informationssamtal

Vid inskrivningen kommer personal att ställa frågor till dig om hur du mår och hur din psykiska hälsa har varit den senaste tiden. Under samtalen får du information om dagliga rutiner på anstalten, brandskydd och om hur du kommer i kontakt med personalen.

Du får lämna uppgifter om din familj, sociala situation och ditt hälsotillstånd för att personalen ska kunna ge dig det stöd du behöver. Personalen berättar också om dina rättigheter och skyldigheter under din fängelsevistelse.

Prov för drogkontroll

I samband med inskrivningen kommer du att visiteras. Du får också lämna ett prov för att kontrollera att du inte är påverkad av alkohol eller andra droger. Normalt är provet ett urinprov.

Kläder och hygien

Vid inskrivningen får du särskilda kläder att ha på anstalten. Dina egna kläder kommer att förvaras i ett förråd och kan användas vid till exempel permissioner och din frigivning. Du får ett extra ombyte kläder samt rakhyvel och tandborste.

Kontaktperson 

På anstalten har du en kontaktperson. Kontaktpersonen berättar vad fängelsevistelsen innebär, förklarar personalens roll och informerar om hur det går till när du vill ringa, skriva brev eller ta emot besök.

Kontaktpersonen skriver ner det som är viktigt i din personliga planering för tiden på anstalt, som ni tillsammans går igenom och ändrar när det behövs.

Kontaktpersonen berättar också om lokala ordningsregler, gemensamhet med andra intagna och sysselsättning samt hur du kommer i kontakt med sjukvården. Du får också veta hur du får tillgång till de regler som gäller för fängelsevistelsen.

All personal som arbetar på anstalten kan ge dig stöd och hjälp och svara på frågor. Personalen har tystnadsplikt.

Hälso- och sjukvård

Snart efter din ankomst till anstalten söker sjuksköterskan upp dig och gör en hälsoundersökning. Vid inskrivningen får du dessutom fylla i en hälsodeklaration. Det är viktigt att du själv berättar om du har en sjukdom, skada och eller behöver mediciner.