Kriminalvården logotyp

Arbete, studier och behandling

Du har sysselsättningsplikt under tiden på anstalt, vilket innebär att du måste arbeta, studera eller gå behandlingsprogram. För all sysselsättning får du en ersättning på 13 kronor i timmen.

Du planerar tillsammans med din kontaktperson på anstalten vilken typ av sysselsättning du ska ha. Alla typer av sysselsättning kan kombineras, du kan till exempel gå både behandlingsprogram och arbeta i snickeri. Du kan ha egna önskemål, men sysselsättningen bestäms främst av dina behov.

Som sysselsättning räknas

 • arbete
 • studier
 • behandlingsprogram
 • självförvaltning
 • föräldragrupp
 • Bättre framtid (studiecirkel inför frigivning).

Arbete

Arbete på anstalt kan vara olika typer av montering eller förpackning, jobb i mekanisk verkstad, drift och underhåll, snickeri, tvätt eller städ. Arbetet sker på samma sätt som på industrier och verkstäder ute i samhället, under ledning av en eller flera produktionsledare.

En del anstalter har arbetsmarknadsutbildningar i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det finns till exempel möjlighet att ta truckkort, lära sig plattsättning och få trädgårdsutbildning. 

Studier

På alla anstalter finns det möjlighet att studera. I första hand kan man läsa in grundskolan och gymnasiet. Om du vill och behöver studera, kan du få hjälp av Kriminalvårdens studie- och yrkesvägledare.

Det går också att läsa Svenska för invandrare (SFI) och du kan få läs- och skrivträning. Du får betyg efter avslutad kurs. 

Yrkesutbildning

På vissa anstalter finns arbetsmarknadsutbildning som finansieras av Arbetsförmedlingen. Dessa utbildningar riktas mot bristyrken. Den som deltar i en arbetsmarknadsutbildning ska efter avtjänat straff finnas tillgänglig på arbetsmarknaden. 

Kriminalvården har också yrkesutbildning i egen regi vid vissa anstalter.

Behandlingsprogram

Du kan erbjudas en plats i ett behandlingsprogram om du vill jobba med din problematik. Du kan även vara dömd till att gå ett program.

Kriminalvården har behandlingsprogram inom våld, relationsbrott, sexualbrott, kriminalitet samt missbruk och beroende. Vi har också motivationssamtal för dem som inte är beredda att gå behandling ännu.

Det finns grupprogram, individuella program, program för enbart män och enbart kvinnor. Vi jobbar med:

 • självkontroll
 • sociala färdigheter
 • konfliktlösning
 • sambandet tanke-känsla-handling
 • att ändra sina vanor.

Självförvaltning

En grupp intagna bor tillsammans på en avdelning och ansvarar för att vardagen fungerar med städning, matlagning och tvätt. De intagna får själva bestämma vilken mat som ska serveras. De ansvarar för att hålla en budget med kostnader för städning, tvätt och livsmedel. Syftet är att de intagna ska lära sig vad olika saker kostar och klara vardagliga bestyr.

Föräldragrupp

På de allra flesta anstalter finns möjlighet för dig att gå föräldragrupp. Föräldragrupperna i Kriminalvården utgår från Barnkonventionen och innefattar de områden i föräldraskapet som stödjer barns förmåga att klara av påfrestningar som kan uppstå till följd av förälderns kriminalvårdspåföljd.

Syftet med att delta i föräldragrupp är att du som förälder ska få stöd till att bidra till barnens positiva utveckling, med barnen i fokus. Målet är att du får möjlighet att utveckla din egen föräldraroll, få mer kunskap om barns behov och utveckling och stärka motivationen till ett liv utan kriminalitet.

Det är barn som har eller haft sina föräldrar i anstalt som har varit med och utformat materialet ihop med Bufff och Kriminalvården. De är författare till flera texter som du hittar i Föräldraboken som varje deltagare får.

Visionsrum och Bättre Framtid

Visionsrummen sköts gemensamt mellan frivilligorganisationer, anstaltens personal och de intagna. I visionsrummen finns all samhällsinformation en intagen kan tänkas behöva. Dit kan intagna gå och träffa andra intagna som kan svara på frågor om till exempel myndighetskontakter. 

I visionsrummen bedrivs studiecirkeln Bättre framtid. Till cirkelträffarna inbjuds någon med särskild kunskap kring just den träffens ämne. Exempel kan vara Transportstyrelsen om indragna körkort, Kronofogden om skuldreglering, Arbetsförmedlingen, anhörigföreningar eller bostadsförmedlingen.