Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Besök, telefon och brev

Du kan hålla kontakten med din omvärld både genom besök, telefon och brev under tiden i fängelse. Besök och telefonsamtal kräver tillstånd och breven måste granskas.

Besök

För att kunna ta emot besök måste du först göra en ansökan till personalen på anstalten. Personalen kontrollerar om din besökare är dömd eller misstänkt för brott. Om din bekant godkänns får du hjälp att boka in en besökstid.

I vissa fall kan anstalten bevilja ett bevakat besök. Det innebär att besöket avlyssnas eller bevakas av personal.

Vad en besökare kan ta med till dig beslutar anstalten om. Det får inte var något som äventyrar ordningen och säkerheten på anstalten.

Telefon

För att ringa använder du det telefonsystem som finns på anstalten, där det bara är möjligt att ringa till på förhand godkända nummer. För att få ett nummer godkänt behöver du lämna en ansökan till personalen. Den person du vill ringa till måste också ge sitt samtycke till kontakt. En del samtal kan Kriminalvården godkänna med avlyssning, men det får du reda på. Det är förbjudet att ha egen telefon på anstalten.

De flesta samtal betalar du själv med ett telefonkort som du köper på anstalten, men samtal till advokat, frivården och till dina barn kan anstalten betala.

Telefonsamtal med din advokat får inte avlyssnas.

Brev och paket

Brev till och från dig kommer att granskas. Efter kontrollen förseglas kuvertet och du blir informerad om kontrollen när du får brevet. Du har rätt att skicka brev till din offentliga försvarare, till svenska myndigheter och till ambassader utan att de öppnas.