Besök, telefon och brev

Du kan hålla kontakten med din omvärld både genom besök, telefon och brev under tiden i fängelse. Besök och telefonsamtal kräver tillstånd och breven kan komma att granskas.

Lättnader kring besök vid skydd mot covid-19

Från den 18 oktober 2021 har förutsättningarna för besök förändrats.
Mer information om vad som gäller kring besök och permissioner finns här.

Besök

För att kunna ta emot besök måste du först göra en ansökan till personalen på anstalten. Personalen kontrollerar vanligtvis om din besökare är dömd eller misstänkt för brott. Den person du vill ta emot besök av måste också ge sitt samtycke till kontakt. Om din bekant godkänns får du hjälp att boka in en besökstid.

I vissa fall kan anstalten bevilja ett kontrollerat besök. Det innebär att besöket övervakas av personal eller äger rum i ett rum där föremål inte kan överlämnas. 

Vad en besökare kan ta med till dig beslutar anstalten om. Det får inte var något som äventyrar ordningen och säkerheten på anstalten.

Telefon

För att ringa använder du det telefonsystem som finns på anstalten, där det på de flesta anstalter bara är möjligt att ringa till på förhand godkända nummer. För att få ett nummer godkänt behöver du lämna en ansökan till personalen. Den person du vill ringa till måste också ge sitt samtycke till kontakt. En del samtal kan Kriminalvården godkänna med avlyssning, men det får du reda på. Det är förbjudet att ha egen telefon på anstalten.

De flesta samtal betalar du själv med ett telefonkort som du köper på anstalten, men samtal till advokat, frivården och till dina barn kan anstalten betala.

Telefonsamtal med din advokat får inte avlyssnas.

Brev och paket

Brev till och från dig kan komma att granskas. Efter kontrollen förseglas kuvertet och du blir informerad om kontrollen. Du har rätt att skicka brev till din advokat, till svenska myndigheter och till vissa internationella organ utan att de öppnas.