Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Fotboja

Intensivövervakning med elektronisk kontroll, IÖV, innebär att du avtjänar ditt straff i din bostad. Du har då utegångsförbud under vissa tider och har en elektronisk fotboja.

Du som dömts till max sex månaders fängelse kan erbjudas intensivövervakning. Efter domen är fastställd skickar frivården hem ett brev till dig med där du erbjuds att ansöka om fotboja. Ansökningshandlingen finns även tillgänglig att ladda ner här. När ansökan är ifylld lämnas eller skickas den till det lokala frivårdskontoret. Du hittar våra frivårdskontor här. 

Efter att du skickat ansökan, gör frivården en lämplighetsbedömning. Har du till exempel dömts för ett brott mot en familjemedlem kan du i normalfallet inte avtjäna straffet i det gemensamma hemmet. Om du har haft fotboja tidigare ska du ha varit brottsfri under en treårsperiod för att vara aktuell för intensivövervakning.

Den som är över 18 år i ditt hushåll måste samtycka till att du avtjänar ditt straff i hemmet och du behöver ha en sysselsättning, till exempel arbete, studier eller behandling.

Utslussning

Fotboja kan också bli aktuellt vid utslussning från anstalt, vid vistelse i halvvägshus och utökad frigång.

Fotboja på anstalt

På vissa anstalter med säkerhetsklass 3 (lägsta säkerhetsklassen) har alla intagna fotboja som en extra säkerhetsåtgärd.

Ladda ner ansökan om fotboja/IÖV:

Länkar