Fotboja

Intensivövervakning med elektronisk kontroll, IÖV, innebär att du avtjänar ditt straff i din bostad. Du har då utegångsförbud under vissa tider som kontrolleras med en elektronisk fotboja.

Du som dömts till max sex månaders fängelse kan erbjudas intensivövervakning. Frivården skickar då hem ett brev till dig där du erbjuds att ansöka om fotboja. Ansökningsblanketten går också att ladda ner från denna sida. När ansökan är ifylld lämnas eller skickas den till det lokala frivårdskontoret. 

Du hittar våra frivårdskontor här. 

Efter att du skickat ansökan, gör frivården en lämplighetsbedömning. Har du till exempel dömts för ett brott mot en familjemedlem kan du i normalfallet inte avtjäna straffet i det gemensamma hemmet. Om du har haft fotboja tidigare ska du ha varit brottsfri under en treårsperiod för att vara aktuell för intensivövervakning.

Den som är över 18 år i ditt hushåll måste samtycka till att du avtjänar ditt straff i hemmet och du behöver ha en sysselsättning, till exempel arbete, studier eller annan sysselsättning. Det kan till exempel vara samhällstjänstliknande sysselsättning som frivården kan hjälpa till att förmedla. 

Utslussning

Fotboja kan också bli aktuellt vid utslussning från anstalt, vid vistelse i halvvägshus och utökad frigång.

Fotboja på anstalt

På vissa anstalter med säkerhetsklass 3 (lägsta säkerhetsklassen) har alla intagna fotboja som en extra säkerhetsåtgärd.

Ladda ner ansökan om fotboja/IÖV:

Länkar