Regler vid fotboja

Fotboja innebär övervakning, oanmälda kontrollbesök och ett strikt schema.

Utegångsförbud

Du övervakas elektroniskt dygnet runt via fotbojan. Du får vistas utanför bostaden för till exempel arbete, behandling eller studier enligt ett schema som frivården gjort åt dig. Resten av tiden har du utegångsförbud.

Frivården larmas omgående om du inte följer schemat, och du måste vara beredd att förklara varför du avvikit från uppgjort schema. Följer du inte schemat riskerar du att intensivövervakningen avbryts. Det är viktigt att du har en klocka som visar rätt tid.

Utrustningen

Din fotboja kommunicerar med en mottagarenhet, som via din telefon har regelbunden kontakt med den dator som kontrollerar din övervakning.

Fotbojan är stryktålig och klarar de flesta vardagssituationer, till exempel dusch och bad.  Du är ansvarig för utrustningen och skyldig att ersätta Kriminalvården om du orsakar skador på den.

Avgift

Avgiften för intensivövervakningen är 80 kronor per dag medan du avtjänar straffet, men högst 9 600 kronor. 

Avgiften betalas i förskott och går till Brottsofferfonden.

Kontrollbesök

Frivården gör föranmälda och oanmälda besök, främst under kvällar och helger, för att se att du inte är påverkad av alkohol och droger och för att inspektera utrustningen. Det är nolltolerans för alkohol och andra droger. Du är alltid skyldig att öppna dörren för frivården.

Misskötsamhet

Om du missköter intensivövervakningen får du avtjäna resten av strafftiden i fängelse. Det är totalförbud mot droger och alkohol och misskötsamhet leder till att intensivövervakningen avbryts omedelbart.

Viktigt!

  • Alla avvikelser från uppgjord plan ska i god tid anmälas till frivården.
  • Efter kontorstid får frivården endast kontaktas i akuta ärenden.
  • Misskötsamhet kan medföra att straffet får slutföras i anstalt.
  • Kontakta alltid frivården om du har frågor eller problem i med din intensivövervakning.