Kontroll och säkerhet

För att anstalten ska vara en säker miljö gör vi regelbundna kontroller efter narkotika och farliga föremål. Det är också Kriminalvården som ansvarar för din rättssäkerhet under din tid hos oss.

Personuppgifter

Vi lagrar uppgifter om dig i Kriminalvårdens datasystem. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns lagrade om dig efter att en sekretessprövning gjorts av Kriminalvården. Detta kan du göra en gång om året kostnadsfritt. Vill du ta del av uppgifterna flera gånger står du själv för kostnaderna.

Sekretess

Personalen har tystnadsplikt. Det gäller även frågor från släkt och vänner, om inte du gett tillstånd till att uppgifter lämnas ut. 

Ordning och säkerhet

Det förbjudet att dricka alkohol, använda narkotika eller dopningsmedel på anstalten. Om personalen ber om det, måste du lämna prov för drogkontroll. Det är viktigt att du följer de ordningsregler som finns, eftersom de är en förutsättning för allas säkerhet. 

Inlåsning

På anstalter i säkerhetsklass 1 och 2 är du inlåst på ditt rum mellan klockan 19–08, men aldrig mer än 12 timmar. På anstalter i säkerhetsklass 3 är du inlåst på bostadsavdelningen mellan klockan 21–08, men aldrig mer än 10 timmar. Respektive anstalt bestämmer själv tidsintervallet för inlåsning.

Visitation

Anstaltens personal har rätt att kroppsvisitera dig för att leta efter farliga och otillåtna föremål. Det kan ske om de misstänker att du har något förbjudet på dig, före och efter besök eller efter persmission.

I vissa fall kan personalen besluta om kroppsbesiktning, vilket innebär att du klär av dig. Kroppens synliga delar granskas liksom handflator, fotsulor och armhålor, men ingen rör vid dig.

Narkotikahund kan användas vid visitation. Personalen har även rätt att visitera ditt bostadsrum regelbundet.

Avskildhet

Anstalten har rätt att placera dig i så kallad avskildhet, isolering, om du uppträder våldsamt. Du kan själv be om avskildhet om du känner dig hotad.