Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Permission

Du kan få tillstånd att under en kort tid få vistas utanför anstalten. Permissionen är till för att du ska kunna hålla kontakt med till exempel familj, vänner och myndigheter.

Du måste ha avtjänat en fjärdedel av strafftiden i fängelse innan du kan beviljas din första permission. Som minst är kvalifikationstiden två månader. Sitter du kortare tid än så har du ingen permission. 

Om anstalten anser att det finns en risk att du kan missköta din permission kan de neka din ansökan.

Längd

En permission kan vara från ett par timmar till max tre dygn.

Särskild permission

Särskild permission kan beviljas för att exempelvis besöka en närstående på sjukhus, gå på begravning eller något viktigt som rör den intagnes barn.

Lufthålspermission

Är du dömt till ett långt straff och har avtjänat minst två år kan du få en lufthålspermission var nionde månad. Den är bevakad och max fyra timmar lång.

Kontroll och bevakning

Du kan beviljas permission med bevakning om anstalten misstänker att du kan missköta dig. Det innebär att personal från anstalten följer med dig. 

Har du permission på egen hand gör du och din kontaktperson en plan som du ska följa. Planen innehåller villkor som alkoholförbud och att anstalten ska kunna ringa dig när som helst.

Pengar

Du betalar själv för kostnader kring en permission. Har du inga pengar kan du söka resebidrag från Kriminalvården.