Permission

Permission innebär att du får lämna fängelset under ett visst antal timmar för att till exempel gå till Arbetsförmedlingen, gå på möte hos Anonyma Alkoholister (AA) eller hälsa på familjen.

I videon berättar vi mer om vad permission är och hur det går till. Videon är cirka 1.20 minuter. 
Transkribering av videon (pdf).

Syftet med permissioner är att förbereda dig för livet efter fängelsestraffet. Permission är ingen rättighet och du som har permission måste ofta ringa till fängelset vid vissa tidpunkter eller anmäla dig på till exempel ett häkte eller en polisstation eller ett frivårdskontor.