Bötesförvandling

Om du har dömts till böter för till exempel fortkörning i ett nordiskt land, kan straffet ibland omvandlas till fängelse. Det gäller om straffet överförts till Sverige.

Bötesförvandling gäller främst norska domar för fortkörning eller andra trafikbrott. Du får information från Kriminalvården om hur mycket du ska betala och när boten senast måste vara betald. 

Om du har betalat böterna innan senaste inställelsedag till fängelse och Kriminalvården har fått ett kvitto, behöver du inte avtjäna fängelsestraffet. Kopia av kvittot skickas till: Kriminalvården, Huvudkontoret, 601 80 Norrköping. Det går också bra att skicka det via e-post till hk@kriminalvarden.se eller via fax till 011-496 39 39.

Böterna betalas till ett konto hos Statens Innkrevingssentral i Norge. För aktuella kontouppgifter besök sidan www.sismo.no

Ange ditt fullständiga namn, adress och det referensnummer som ditt ärende har hos Statens Innkrevingssentral.