Till dig med barn

Om du har barn är det viktigt att du berättar det redan vid inskrivningen. Det är viktigt att försöka hålla kontakten med ditt barn även om du sitter i fängelse.

Ditt barn kan besöka dig på anstalten. Besöket måste vara för barnets bästa och den som är vårdnadshavare för barnet måste godkänna besöket. Om barnet är under 18 år behöver det ha sällskap av en vuxen, som den andra föräldern, mor- eller farföräldrar eller annan.

Besök

Du får träffa dina barn i ett besöksrum. Till rummet kan du låna med dig leksaker, böcker och pysselgrejor och du får bjuda på fika. Ett besök pågår som längst tre timmar. Vissa anstalter har besökslägenheter där man kan laga mat tillsammans, se på tv och leka. Personalen kan berätta om vad som finns på den anstalt du sitter på.

Föräldragrupp

På de allra flesta anstalter finns möjlighet för dig att gå föräldragrupp. Föräldragrupperna i Kriminalvården utgår från Barnkonventionen och innefattar de områden i föräldraskapet som stödjer barns förmåga att klara av påfrestningar som kan uppstå till följd av förälderns kriminalvårdspåföljd.

Syftet med att vara med i föräldragrupp är att du som förälder ska få stöd till att bidra till barnens positiva utveckling, med barnen i fokus. Målet är att du får möjlighet att utveckla din egen föräldraroll, få mer kunskap om barns behov och utveckling och stärka motivationen till ett liv utan kriminalitet.

Det är barn som har eller har haft sina föräldrar i anstalt som har varit med och utformat materialet ihop med Bufff och Kriminalvården. De är författare till flera texter som du hittar i Föräldraboken som varje deltagare får.

Godnattsagor inifrån

Godnattsagor inifrån är ett sätt för dig som förälder att ha kontakt med ditt barn medan du sitter i fängelse. Det innebär att du läser in godnattsagor på en cd-skiva som du sedan skickar till ditt barn. På det sättet har många barn fått möjlighet att höra pappa eller mammas röst innan det är dags att sova.

Godnattsagor inifrån finns på ett flertal anstalter, fråga personalen.

Spädbarn på anstalt

Har du spädbarn kan du få ha barnet hos dig på anstalten – om det är för barnets bästa. Det beslutar Kriminalvården tillsammans med socialtjänsten i din hemkommun.

Boktips

Fångarnas barn av Mie Melin.
Om att vara förälder och ha sin partner i fängelse. Fångarnas barn innehåller intervjuer och fakta och ger förslag till vad vuxna kan göra för att hjälpa barnen genom en svår tid. Utgiven av Rädda Barnen 1998. ISBN 91-88726-09-6

Hur berättar jag?

Bufff är en organisation som stödjer familjer med en anhörig i fängelse. De kan ge dig råd om hur du berättar för ditt barn att du ska vara borta och om hur ni kan hålla kontakten.