Kriminalvården

Uppskov

Om du på grund av hälsa, arbete, utbildning eller andra skäl inte kan börja avtjäna ditt straff i fängelse kan du ansöka om uppskov.

Länk till ansökningsblankett

Uppskov är inget man har rätt till. Det kan man få i undantagsfall, då det av något skäl gör det helt omöjligt för dig att påbörja straffet på din inställelsedag. Kriminalvården gör en prövning av varje enskilt fall. Dina skäl ska styrkas med till exempel arbetsgivarintyg, studieintyg, läkarintyg och F-skattesedel om du är egen företagare.

Vad du inte får uppskov för:

  • Flytt eller nytt boende
  • Avvaktar beslut om resning
  • Närvara vid till exempel närståendes födelsedag eller bröllop
  • Väntar på besked om anställning
  • Har husdjur
  • Har påbörjat anställning/provanställning efter domen
  • Är sjukskriven eller har en sjuk anhörig
  • Har planerat semester/resa
  • Önskar uppskov under sommaren/helgdagar

Känner oro

Nedstämdhet inför fängelsevistelsen och oro inför ekonomi och arbetssituation är skäl som ofta nämns. Ensamma är dessa skäl inte tillräckliga för uppskov. Ett fängelsestraff kan sällan avtjänas utan sociala och ekonomiska konsekvenser för den dömde och hans eller hennes familj.

Arbete

Anställning/provanställning som har påbörjats efter domen är sällan skäl för uppskov. När arbete ges som skäl ska anställningsbevis, arbetsgivarintyg (yttrande) och lönespecifikationer för de senaste månaderna skickas in vid ansökningstillfället. Kriminalvården kan kräva in dokumenten i efterhand.

Sjukdom

Sjukdom/sjukskrivning är sällan skäl för uppskov. Vistas den dömde hemma kan han eller hon vistas på anstalt. Vid allvarligare grad av sjukdom kräver Kriminalvården yttrande från behandlande läkare och ett medgivande från den dömde att Kriminalvården kontaktar läkaren.

 

Har du frågor kontaktar du Placeringssektionen:
Telefon: 077-228 08 00
Adress: Kriminalvården
Placeringssektionen
Box 44015 
100 73 Stockholm