Utslussning

Ibland kan det behövas en stegvis övergång mellan fängelse och frihet. Det kallas utslussningsåtgärder.

Det finns fyra särskilda utslussningsåtgärder. Kriminalvårdens utslussningsåtgärder regleras av 11 kapitlet i Fängelselagen.

Frigång

Frigång innebär att du till exempel kan arbeta, gå på behandling eller studera utanför fängelse under vissa tider. Frigång kan den få som behöver en introduktion till arbetslivet för att ha en möjlighet till en stabil tillvaro efter straffet.

Det får inte finnas risk för att du ska begå brott, rymma eller på annat sätt missköta dig.

Vårdvistelse

Under en vårdvistelse på behandlingshem får du behandling för det problem som ligger bakom kriminaliteten. Det kan vara missbruk eller beroende av narkotika och/eller alkohol, våldsamhet, spelberoende eller hjälp att bryta kriminella tankar och handlingar.

Halvvägshus 

Halvvägshus är för dig som behöver särskilt stöd eller kontroll inför frigivningen, som saknar bostad eller inte är redo att vistas i din bostad längre perioder.

En vistelse i ett halvvägshus innebär att du –under eget ansvar– vistas i en miljö som är öppnare än den som finns på en öppen anstalt och samtidigt får del av det stöd och den hjälp som personal på halvvägshuset, Kriminalvården och andra myndigheter kan erbjuda. Du får lämna området under särskilda tider för att delta i sysselsättning och göra inköp. Vistelsen kan kombineras med fotboja.

Halvvägshus finns för närvarande i Stockholm, Göteborg och Malmö. I övriga delar av landet finns möjligheter till placering på halvvägshusplats i ett stödboende eller i familjevårdsliknande form med samma regler som i ett halvvägshus. 

Utökad frigång 

Du som beviljats utökad frigång avtjänar den sista delen av straffet i din bostad. Du har fotboja och måste ha sysselsättning, som arbete, behandlingsprogram eller studier. Möjligheten att lämna bostaden kan utökas efter hand.

Det får inte finnas risk för att du ska begå brott eller missköta dig.