Kriminalvården

Utslussning

Ibland kan det behövas en stegvis övergång mellan fängelse och frihet. Det kallas utslussningsåtgärder.

Det finns fyra särskilda utslussningsåtgärder. Kriminalvårdens utslussningsåtgärder regleras av 11 kapitlet i Fängelselagen.

Frigång

Frigång innebär att du till exempel kan arbeta, gå på behandling eller studera utanför fängelse under vissa tider. Frigång kan den få som behöver en introduktion till arbetslivet för att ha en möjlighet till en stabil tillvaro efter straffet.

Det får inte finnas risk för att du ska begå brott, rymma eller på annat sätt missköta dig.

Vårdvistelse

Under en vårdvistelse på behandlingshem får du behandling för det problem som ligger bakom kriminaliteten. Det kan vara missbruk eller beroende av narkotika och/eller alkohol, våldsamhet och spelberoende eller hjälp att bryta kriminella tankar och handlingar.

Halvvägshus 

Ett halvvägshus är en miljö som är öppnare än fängelser med säkerhetsklass 3. Du bor tillsammans med andra intagna och har ett gemensamt ansvar för hushållet. Kriminalvårdare finns alltid till hands som stöd. Alla intagna har fotboja.

Halvvägshus är till för de intagna som har ett stort behov av stöd. Du får lämna området under särskilda tider för att delta i sysselsättning och göra inköp. 

Halvvägshus finns för närvarande i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Utökad frigång 

Du avtjänar den sista delen av straffet i din bostad. Du har fotboja och måste ha sysselsättning, som arbete, behandlingsprogram eller studier. Möjligheten att lämna bostaden kan utökas efter hand.

Det får inte finnas risk för att du ska begå brott eller missköta dig.