Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Dömd till straff i frivården

Vill du veta vad som krävs av dig efter dom till en frivårdspåföljd kan du hitta det här.

Här hittar du information om vad som krävs av dig efter dom till en frivårdspåföljd.

Kom ihåg att det här är generell information. Om du har specifika frågor om just ditt frivårdsstraff, skyddstillsyn, samhällstjänst, kontraktsvård eller fotboja/IÖV, ska du kontakta ditt frivårdskontor.

Samhällstjänstdömd klipper gräset på en fotbollsplan.

Frivården

Frivården övervakar dig som döms till skyddstillsyn, samhällstjänst, kontraktsvård, är villkorligt frigiven och dig som har fotboja istället för fängelsestraff.