Kriminalvården

Behandlingsprogram

Frivården kan erbjuda flera olika behandlingsprogram, eller hjälpa dig att hitta lämplig hjälp hos landstinget eller kommunen.

Den som dömts till kontraktsvård genomgår behandling som del av sitt straff.  Om du har behov av behandling men domstolen inte inkluderat det i ditt straff, kan du få hjälp hos kommunen eller via landstinget. Din frivårdshandläggare kan hjälpa dig att hitta rätt hjälp. 

Behandlingsprogram

Handläggare på frivården avgör om du något av någon av Kriminalvårdens egna behandlingsprogram passar dig. Kriminalvården har behandlingsprogram inom kriminalitet, våld, partnervåld, sexualbrott samt missbruk och beroende. Programmen ges både i grupp och individuellt. Hur långa programmen är och hur ofta du träffar gruppen och programledaren beror på vilket program du ska gå.

I väntan på en plats

Om det behandlingsprogram du ska ska gå i frivården är fullbelagt kan frivården erbjuda dig samtal under tiden du väntar på din plats. De flesta av våra program har öppet intag var fjärde vecka men ibland kan det dröja längre innan det blir en plats ledig. Är inte de motiverande samtalen ett alternativ hänvisas du till andra vårdgivare som finns i din hemkommun.

Behandlingshem

Kräver din situation att du vårdas inom slutenvård kan du behandlas på ett HVB-hem, Hem för Vård eller Boende. HVB-hem är behandlingshem som drivs av privata vårdgivare, kommuner eller landsting. Då bor du på behandlingshemmet under din behandling. 

Öppenvård

Öppenvård är behandling, terapi, hälso- och sjukvård som innebär att patienten/vårdtagaren inte är inlagd, utan bor hemma.