Behandlingsprogram

Frivården kan erbjuda flera olika behandlingsprogram eller hjälpa dig att hitta lämplig hjälp hos landstinget eller kommunen.

Den som dömts till kontraktsvård genomgår behandling som del av sitt straff. Om du har behov av behandling men domstolen inte har inkluderat det i ditt straff, kan du få hjälp hos kommunen eller via landstinget. Din frivårdshandläggare kan hjälpa dig att hitta rätt hjälp. 

Behandlingsprogram

Handläggare på frivården avgör om något av Kriminalvårdens egna behandlingsprogram passar dig. Kriminalvården har behandlingsprogram inom våld, relationsbrott, sexualbrott, kriminalitet samt missbruk och beroende. Programmen ges både i grupp och individuellt. Hur långa programmen är och hur ofta du träffar gruppen och programledaren beror på vilket program du ska gå.

Behandlingshem

Om din situation kräver att du vårdas inom slutenvård kan du behandlas på ett HVB-hem, hem för vård eller boende. HVB-hem är behandlingshem som drivs av privata vårdgivare, kommuner eller landsting. Då bor du på behandlingshemmet under din behandling. 

Öppenvård

Öppenvård är behandling, terapi, hälso- och sjukvård som innebär att patienten/vårdtagaren inte är inlagd, utan bor hemma.