Kontaktpersoner inom frivård

När du ska avtjäna ditt straff i frivården tilldelas du en handläggare som ansvarar för ditt frivårdsärende. Många har också en biträdande övervakare, en person som arbetar ideellt och ger dig stöd under tiden du avtjänar ditt straff.

Frivårdsinspektör

Alla som står under övervakning av frivården får en handläggare, en frivårdsinspektör. Det är han eller hon som har det yttersta ansvaret för dig under tiden i frivård. 

Programledare

Deltar du i ett av Kriminalvårdens behandlingsprogram kommer du även komma i kontakt med en eller flera programledare. Det är specialutbildad och certifierad personal med teoretiska och praktiska terapeutiska färdigheter.

Biträdande övervakare

Biträdande övervakare är civila personer med ett socialt engagemang som är beredda att finnas till hands även utanför kontorstid. Deras arbete kompletterar frivårdsinspektörens.

Den biträdande övervakaren kan vara ett stöd för dig i kontakt med myndigheter, genom att följa med på möten eller förklara beslut. Den biträdande övervakaren har tystnadsplikt, förutom om du bryter reglerna för övervakningen då han eller hon måste anmäla det till frivården.

Alla får inte en biträdande övervakare, även om frivården arbetar för att så många som möjligt ska ha det stödet.