Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kontaktpersoner och övervakare

När du ska avtjäna ditt straff i frivården tilldelas du en kontaktperson som ansvarar för ditt frivårdsärende. Många har också en lekmannaövervakare, en person som arbetar ideellt och ger dig stöd under tiden du avtjänar ditt straff.

Alla som står under övervakning av frivården får en handläggare, oftast en frivårdsinspektör. Det är han eller hon som har det yttersta ansvaret för dig under tiden i frivård. 

Lekmannaövervakare

Lekmannaövervakare är civila personer med ett socialt engagemang som är beredda att finns till hands även utanför kontorstid. Deras arbete kompletterar frivårdsinspektörens.

Lekmannaövervakaren kan vara ett stöd för dig i kontakt med myndigheter, genom att följa med på möten eller förklara beslut. Lekmannaövervakare har tystnadsplikt, förutom om du bryter reglerna för övervakningen då han eller hon måste anmäla det till en frivårdsinspektör.

Alla får inte en lekmannaövervakare, även om frivården arbetar för att så många som möjligt ska ha det stödet.

Programledare

Deltar du i ett av Kriminalvårdens behandlingsprogram kommer du även komma i kontakt med en eller flera programledare. Det är specialutbildad och certifierad personal med teoretiska och praktiska terapeutiska färdigheter.