Kontraktsvård

Kontraktsvård innebär att du döms till behandling och minst ett års övervakning i stället för fängelse. I lagtexten heter det "Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan".

I domen står det vilket fängelsestraff du skulle ha avtjänat om du inte fått kontraktsvård. Så länge du följer behandlingsplanen behöver du inte avtjäna fängelsestraffet.

Villkor

För att kontraktsvård ska kunna bli aktuellt krävs att ditt brott är kopplat till något som kräver behandling, till exempel missbruk eller beroende av narkotika. Du måste också samtycka till den behandling som frivården föreslår. Fängelsestraffet du skulle ha dömts till kan inte heller vara längre än två år.

Socialtjänsten i din hemkommun måste acceptera att betala behandlingen efter att Kriminalvårdens betalningsansvar tar slut. Kriminalvården bekostar behandlingen på behandlingshem fram till det datum du skulle ha blivit villkorligt frigiven. 

Även om frivården lämnar ett förslag om kontraktsvård till domstolen innebär det inte att du automatiskt får det. Det är domstolen som avgör om kontraktsvård istället för fängelse är ett lämpligt straff. 

Ekonomi

Om du är i behov av stöd för hyra eller andra kostnader under din behandling kan du söka ekonomiskt bidrag hos socialtjänsten. Om du är placerad på ett behandlingshem ingår mat, husrum och fickpengar. Om du har sjukpenning eller sjukbidrag dras 80 kronor/dag från din ersättning på samma sätt som om du ligger på sjukhus. Har du pengar över får du inte heller fickpengar.

Avbruten behandling

Om du avbryter eller på annat sätt missköter din behandlingsplan kommer frivården och sedan domstolen ta ställning till om du ska avtjäna fängelsestraffet istället.