Misskötsamhet

Om du bryter mot någon av de regler som satts upp för dig räknas det som misskötsamhet och ska utredas. Misskötsamheten kan vara av olika grad och kan i allvarliga fall leda till att du får fängelsestraff.

Vid lindrigare form av misskötsamhet kan du bli kallad till frivården för ett samtal där du påminns om de skyldigheter du har under övervakningen.

Anmälan till övervakningsnämnden

Vid allvarlig misskötsamhet anmäls ärendet till övervakningsnämnden. Du kallas då till ett sammanträde, där frivårdsinspektören berättar om ditt ärende för övervakningsnämnden.

Om du inte dyker upp till samtal eller sammanträden kan nämnden begära att polisen ska hämta dig.

Övervakningsnämnden kan besluta om att förlänga din övervakningstid eller lämna föreskrifter om kontakt med frivården eller behandling. Nämnden kan också dela ut en varning.

Om du ändå inte sköter dig kan ärendet komma att återredovisas till åklagaren. Då kan det bli ny rättegång och du kan i stället bli dömd till fängelsestraff.