Kriminalvården

Misskötsamhet

Bryter du mot någon av de regler som satts upp för dig i ditt frivården räknas det som misskötsamhet och ska utredas. Misskötsamheten kan vara av olika grad och kan i allvarliga fall leda till att du får fängelsestraff.

Vid lindrigare form av misskötsamhet kan du bli kallad till frivården för motiverande samtal.

Begår du brott under din prövotid blir du åtalad för detta i vanlig ordning, men frivården kan besluta att du ska genomgå fler insatser genom ditt nuvarande frivårdsprogram.

Anmälan till övervakningsnämnden

Vid allvarlig misskötsamhet anmäls ärendet till övervakningsnämnden. Du och frivårdsinspektören kallas till ett sammanträde, där frivårdsinspektören berättar om ditt ärende för övervakningsnämnden.

Om du inte dyker upp till samtal eller sammanträden kan nämnden begära att polisen ska hämta dig.

Övervakningsnämnden kan besluta om att förlänga din övervakningstid eller lämna föreskrifter om att du ska ha tätare kontakter med frivården eller behandling. Nämnden kan också dela ut en varning.

Om du ändå inte sköter dig kan ärendet återredovisas till åklagaren. Då kan det bli ny rättegång och du kan i stället bli dömd till fängelsestraff.