Överklaga ett beslut

Du kan överklaga ett beslut om du anser att det är felaktigt. Det gör du i första hand till Kriminalvården.

Frivården kommer fatta en rad beslut som gäller dig. Det kan exempelvis vara beslut om övervakning vid villkorlig frigivning eller beslut om särskild föreskrift vid skyddstillsyn.

Det ska alltid framgå i ditt skriftliga beslut hur du går tillväga för att överklaga och till vem du ska adressera överklagan om du anser att beslutet inte följer svensk lagstiftning. 

Felaktigt behandlad

Om du anser att du blivit felaktigt behandlad kan du vända dig till Justitieombudsmannen, JO. Deras uppgift är att skydda enskilda medborgare mot myndighetsövergrepp. JO kan inte upphäva beslut, utan riktar kritik och påpekar att myndigheten agerat felaktigt.