Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Överklaga ett beslut

Du kan överklaga ett beslut om du anser att det inte följer regler och lagar. Det gör du i första hand till Kriminalvården.

Frivården kommer fatta en rad beslut som gäller dig. Det kan exempelvis vara beslut om övervakning vid villkorlig frigivning eller beslut om särskild föreskrift vid skyddstillsyn.

Det ska alltid framgå i ditt skriftliga beslut hur du går tillväga och till vem du ska adressera överklagan om du anser att beslutet inte följer svensk lagstiftning. 

Felaktigt behandlad

Anser du att du blivit felaktigt behandlad kan du vända dig till Justitieombudsmannen, JO. Deras uppgift är att skydda enskilda medborgare mot myndighetsövergrepp. JO kan inte upphäva beslut, utan riktar kritik och påpekar att myndigheten agerat felaktigt.