Samhällstjänst

Samhällstjänst innebär att du ska göra ett samhällsnyttigt och oavlönat arbete på din fritid. Samhällstjänst kan komplettera en dom till skyddstillsyn eller villkorlig dom.

Inom 4-8 veckor efter din dom kallas du till ditt frivårdskontor. Där träffar du din kontaktperson, en av kriminalvårdens handläggare. Tillsammans planerar ni hur samhällstjänsten ska läggas upp, och du får information om försäkringsskydd och hur du gör vid till exempel sjukfrånvaro.

Du kan dömas till minst 40 timmar och som mest 240 timmars samhällstjänst. 

Innan samhällstjänst

Din handläggare på frivården kan hitta en arbetsplats åt dig, men du är välkommen att komma med egna förslag. Ni besöker arbetsplatsen tillsammans och gör upp en plan för arbetstider och hur många timmar du ska arbeta per vecka. 

Under samhällstjänst

Det är viktigt att du att du kommer i tid till dina arbetspass och att du inte uteblir utan giltig frånvaro. Om du gör en sjukanmälan kan frivården kräva ett läkarintyg. Du får heller inte vara påverkad av droger eller alkohol under arbetspassen.