Skyddstillsyn

Om du är dömd till skyddstillsyn innebär det att du står under övervakning hela prövotiden på tre år. Frivården kan besluta om att låta övervakningen upphöra tidigare. Att stå under övervakning betyder att du ska ha regelbunden kontakt med frivården.

Vid övervakning utses en frivårdsinspektör som övervakare och handläggare genom ditt frivårdskontor. Det är frivårdens jobb att kontrollera att du inte missköter dig och att ge dig stöd och hjälp för att du inte ska begå brott igen.

Du kommer att ha samtal med din frivårdsinspektör under hela övervakningsperioden. Samtalen kommer att fokusera på de områden i ditt liv som kan ha ett samband med återfall i brott. Utöver samtalen på frivården kan du också få stöd av en biträdande övervakare som inte är anställd av Kriminalvården.

Det kan även bli aktuellt att vi samarbetar med andra myndigheter om du har behov av detta.

Kallelse till frivården

Inom en månad efter din dom blir du kallad till ett möte på frivården. I samband med detta möte görs en utredning och en plan läggs för verkställigheten. I verkställighetsplanen står bland annat hur ofta du ska ha kontakt med frivården och om du ska gå behandlingsprogram eller få annan vård.