Ungdomsövervakning

Du som har dömts till ungdomsövervakning måste följa vissa regler under minst sex månader och upp till ett år. I domen står det hur lång övervakningstiden är. Din koordinator på frivården talar om för dig vilket datum ungdomsövervakningen slutar.

Du som dömts till ungdomsövervakning ska medverka i att planera och följa det som Kriminalvården bestämmer i en verkställighetsplan.

Verkställighetsplan

När domen börjar att gälla påbörjar frivården en planering tillsammans med dig och socialtjänsten. Under planeringen sambetar frivården också till exempel med dina föräldrar, skolan eller polisen. Efter cirka fyra veckor beslutar frivården vilka regler som ska gälla under din övervakning. Det beslutet kallas verkställighetsplan, och den är du skyldig att följa. Du kommer då att få helghemarrest eller vara tvungen att följa andra regler om var du får vara eller inte vara. Detta kontrolleras med elektronisk övervakning (fotboja).

Helghemarrest

Helghemarrest innebär förbud att lämna ditt hem under helgkvällar och helgnätter. När du har helghemarrest måste du vara hemma där du bor fredag, lördag och söndag mellan klockan 18.00 på kvällen och 07.00 på morgonen.

Under övervakningstiden får du inte:

  • använda alkohol eller andra droger.

Under övervakningstiden måste du:

  • komma till möten med koordinatorn på frivården
  • medverka i planeringen
  • följa din verkställighetsplan
  • lämna alkohol- eller drogprov när frivården bestämmer.

Om du inte följer verkställighetsplanen

Om du inte följer det som gäller kan reglerna bli strängare. Du kan till exempel få träffa koordinatorn oftare. Frivården kan också kontakta åklagaren som kan ge dig en varning. Åklagaren kan också begära att domstolen byter ut ungdomsövervakningen mot något annat straff.

Om du inte kommer till möten kan du bli hämtad av polis. Du kan också bli omhändertagen av polis om du inte är på den plats där du ska vara. Du kommer då att lämnas över till dina föräldrar, annan vårdnadshavare eller till socialtjänsten.

Koordinatorn på frivården kommer att kontrollera, hjälpa och stötta dig att följa verkställighetsplanen.