Kriminalvården logotyp

Besök, telefon och brev

Under din tid som häktad får du ta emot besök, ringa och skriva brev under vissa omständigheter.

Besök

Innan ett besök beviljas kan personalen kontrollera om besökaren är dömd eller misstänkt för brott. Du behöver därför ha namn och personnummer på den som du vill ta emot besök av. Fråga häktespersonalen hur du ska göra om du vill ansöka om besök och om vilka besökstider som gäller. Den person som ska besöka dig kan komma att kroppsvisiteras för att komma in på häktet.

I vissa fall kan häktet bevilja ett kontrollerat besök. Det innebär att besöket övervakas av personal eller att det äger rum i ett rum där föremål inte kan överlämnas. Vid övervakade besök måste personalen förstå det språk som du och den besökande talar. I vissa fall kan en tolk anlitas.

Besökare kan lämna personliga tillhörigheter till dig som du kan behöva under tiden i häkte och som inte äventyrar säkerheten på häktet.

Telefon

För att ringa använder du det telefonsystem som finns på häktet. I systemet kan Kriminalvården kontrollera vem du ringer till. 

I de flesta fall kontrollerar Kriminalvården personen du vill prata med innan samtal beviljas. Du behöver därför ha namn, personnummer och telefonnummer till den du vill ringa. I vissa fall kan samtal beviljas under avlyssning. Personalen måste i så fall informera dig. Du som är intagen i häkte betalar inte för dina beviljade telefonsamtal.

Du får inte ringa om det kan påverka häktets säkerhet. Om du har restriktioner kan det också göra att du inte får ringa. Telefonsamtal med din försvarare får inte avlyssnas.

Brev och paket

Bara om du har gett ditt medgivande öppnar och kontrollerar vi dina brev och paket innan du får dem. Om du inte vill det, förvarar vi breven oöppnade och du får tillbaka dem senast den dagen du lämnar häktet. Du har rätt att skicka brev till din försvarare, till svenska myndigheter och till vissa internationella organ utan att breven öppnas.