Kriminalvården logotyp

Gemensamhet och restriktioner

Under din tid på häktet kan du få umgås med andra häktade, om inte åklagare bestämt annat. Restriktioner kan innebära att du inte får ha någon kontakt med andra häktade eller utomstående.

Restriktioner

Åklagaren kan besluta om restriktioner om han eller hon misstänker att bevis kan förstöras eller att utredningen av brottet kan hindras. Det är domstolen som ger åklagaren tillstånd att fatta sådana beslut. Det kan innebära att du inte får:

  • ta emot eller skicka brev utan granskning av åklagare
  • ta emot besök utan särskilt medgivande av åklagare
  • ta emot eller ringa telefonsamtal utan särskilt medgivande från åklagare
  • ta del av radio, tv eller tidningar
  • gemensamhet med andra intagna.

 

Du kan trots restriktionerna skicka brev till din offentliga försvarare eller vissa internationella organ, till exempel EU-domstolen, utan att de granskas av åklagare. Du får även träffa präst eller annan representant från annat religiöst samfund.

Du kan begära att beslut om restriktioner omprövas.

Samsittning

På ett häkte är möjligheten att vistas tillsammans med andra intagna begränsad. I vissa fall kan du under dagtid sitta tillsammans med någon av de medintagna. För dig med restriktioner kan åklagaren under vissa omständigheter besluta samsittning.

Gemensamhetsvistelse

Om det inte påverkar säkerheten i häktet eller åklagaren har beslutat om restriktioner kan du ges möjlighet till gemensamhet med andra intagna under delar av dagen. Vid vissa häkten finns särskilda avdelningar för gemensamhet.

Under den tid som du tillbringar tillsammans med personal och andra intagna kan det finnas möjligheter till arbete, motion och träning. Det finns också möjlighet att få ta del av bibliotekets utbud eller träffa besöksgrupper från exempelvis ideella föreningar.