Häktesvistelsen

Under din vistelse i häktet ger vi dig möjlighet till en sysselsättning den mån vi kan.

Arbete

Dina möjligheter att arbeta beror på om du får vistas tillsammans med andra häktade. Sysselsättningen kan vara arbete med montering, förpackning, städ eller tvätt.  Vissa typer av arbete går att göra på bostadsrummet, och du får betalt det arbete du utför.

Du kan även ansöka om tillstånd att arbeta för egen eller annans räkning eller syssla med en hobby.

Fritid

Du får lyssna på radio, se på TV och läsa dagstidningar som finns på häktet, om inte åklagaren har beslutat annat. Det finns också möjlighet att köpa tidningar, godis och tobak i kiosken på häktet. Böcker finns att låna från bokvagn eller häktets bibliotek.

Du kan enskilt eller tillsammans med andra häktade få träna och motionera på häktets gym.

Promenad

Du har rätt att vistas på häktets promenadgård minst en timma varje dag. Om du inte har restriktioner kan promenaden ske gemensamt med andra.

Måltider

Varje dag serveras lagad mat. På vissa häkten eller avdelningar får du själv laga maten tillsammans med andra häktade. Ett vegetariskt alternativ serveras till dig som är vegetarian eller som av religiösa eller medicinska skäl inte kan äta den mat som serveras.

Personlig hygien

På häktet får du sängkläder, handdukar och hygienartiklar (schampo, tvål, rakhyvel). Om du vill får du använda häktets kläder och skor. Du måste byta kläder regelbundet.

Personliga tillhörigheter

I bostadsrummet får du inte ha föremål som kan vara en fara för säkerheten i häktet eller försvåra visitation. I Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd, FARK häkte, finns alla tillåtna föremål listade. Tillåtna föremål kan vara glasögon, fotografier, smycken av mindre värde, CD-spelare och skivor eller telefonkort.

De tillhörigheter som du behöver men inte kan ha bostadsrummet förvarar häktet åt dig. De saker du inte får ha med dig måste du skicka eller ordna så att de hämtas av en bekant. Personalen hjälper dig med det.

Värdefulla föremål förvaras i säkerhetsskåp på häktet. Du och den personal som tagit hand om sakerna ska skriva en förteckning över det som ska förvaras.

Hälso- och sjukvård

Om du blir akut sjuk hjälper personalen dig att kontakta sjuksköterska eller läkare. Du får inte ha dina mediciner på bostadsrummet. De kommer att förvaras i ett förråd tillsammans med dina övriga saker som du inte får ha på rummet. Du som behöver medicin kommer att få det i dosett av sjuksköterskan.

Kontakt med religiösa samfund

Du kan få träffa representanter för olika religiösa samfund på häktet. De arbetar med trosfrågor, men finns tillgängliga för vanliga samtal. Finns inga representanter för din tro kan du kontakta personalen med dina önskemål.

Pengar

Man kan inte skicka eller ge pengar till dig som är intagen. Du som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra.

Rökning

Rökning är bara tillåtet utomhus, på särskilda platser.

Försäkringar

Om en klient inom Kriminalvården drabbas av personskada inklusive dödsfall, omfattas han eller hon och de efterlevande av ett eller flera olika ersättningssystem.

Läs mer om klientförsäkringar

Läs mer om patientskadeersättning