Kriminalvården logotyp

Kontroll och säkerhet

Häktet ansvarar för att garantera din och andras säkerhet. Det gäller allt från vad man får ha med sig i häktet till hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgifter

Vi lagrar uppgifter om dig i Kriminalvårdens datasystem. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns lagrade om dig, efter att en sekretessprövning gjorts av Kriminalvården. Det kan du göra kostnadsfritt en gång om året. 

Sekretess

Personalen har tystnadsplikt. Det gäller även om en nära anhörig vill ha information om din situation. Om du vill att uppgifter ska lämnas ut till nära anhöriga kan du lämna ett medgivande. 

Ordning och säkerhet

I häktet måste du följa lagar och regler, personalens anvisningar och lokala ordningsregler. Du behöver ha tillstånd för att ha saker i ditt rum och i gemensamma lokaler. Det är förbjudet att dricka alkohol, använda narkotika eller dopningsmedel. Om personalen misstänker att du är påverkad måste du lämna prov för drogkontroll.

Visitation

Om häktets personal misstänker att du har något förbjudet på dig har de rätt att göra en kroppsvisitation. De kan också göra visitationer efter besök och permissioner. Ibland görs stickprov för att motverka att narkotika och alkohol kommer in på häktet.

I vissa fall kan personalen besluta om kroppsbesiktning, vilket innebär att du klär av dig. Kroppens synliga delar granskas liksom handflator, fotsulor och armhålor, men ingen rör vid dig. 

Personalen har också rätt att undersöka ditt bostadsrum regelbundet.

Permission

Om en närstående är allvarligt sjuk eller ska begravas kan du ansöka om permission från häktet. Det gäller också för viktiga angelägenheter som rör ditt barn. Tillstånd om permission kan ges efter en noggrann säkerhetsprövning och om det finns särskilt ömmande skäl.