Om du blir dömd

När du döms för ett brott får du också veta vilket straff domstolen bestämt att du ska få. Här får du veta vad som händer sedan.

Domen

Domen får du skriftligt och kan avkunnas direkt vid huvudförhandlingen som äger rum i en domstol. En kopia av domen skickas till parterna med post.

Du har rätt att överklaga domen till hovrätten inom en viss tid. Information om hur du gör för att överklaga och hur lång tid du har på dig står i domen. Ett beslut om utvisning kan också överklagas.

Du kan också göra en nöjdförklaring. Nöjdförklaring innebär att du accepterar domen och avstår från att överklaga. Efter att en dom nöjdförklarats kan den inte överklagas.

Mer information hittar du hos Sveriges domstolar.

Strafftidsbeslut

Om du nöjdförklarar dig eller väljer att inte överklaga domen blir den verkställbar och du börjar avtjäna straffet. Du får ett strafftidsbeslut där det står vilket datum du kan få villkorlig frigivning och när straffet är avtjänat.

Om du är häktad stannar du i häktet tills du blir placerad på en av Kriminalvårdens anstalter.

Anstaltsplacering

Om du dömts till fängelse gör personalen på häktet ett placeringsunderlag för att hitta en lämplig anstaltsplats till dig. Du kan ha egna önskemål om placering med det finns ingen garanti för att de kan tillgodoses. Alla beslut om placering görs av Kriminalvårdens placeringssektion, där du får en handläggare.

Är du man och ska verkställa ett straff på minst fyra år placeras du först på riksmottagningen på anstalten Kumla för utredning. Är du kvinna och ska verkställa ett fängelsestraff på minst två år placeras du på riksmottagningen på anstalten Hinseberg för utredning. Utredningen tar ungefär sex veckor och då får du ditt placeringsbeslut.

Verkställighetsplan

Redan på häktet kommer personal börja prata med dig om planeringen för hur du ska avtjäna ditt straff. Din planering, verkställighetsplan, bygger på risken för återfall i missbruk och brott, dina behov av stöd och behandling och hur motiverad du är att förändra ditt liv.