Kriminalvården logotyp

Överklaga ett beslut

Anser du att ett beslut som rör dig är felaktigt kan du begära att beslutet ska omprövas. Detta gör du i första hand till Kriminalvården.

När du vistas på häktet kommer det att fattas en rad beslut som gäller dig. Det kan exempelvis vara ett avslag på en ansökan om att få ringa telefonsamtal. Kriminalvården måste ta hänsyn till den svenska lagstiftningen när de tar beslut, till exempel kriminalvårdslagstiftningen och offentlighets- och sekretesslagen (riksdagens webbplats).

Omprövning

Anser du att beslutet är felaktigt kan du be Kriminalvården ompröva det. I det skriftliga beslut du fått står det hur du ska göra.  Du kan begära en omprövning inom tre veckor från det att du meddelats om beslutet. Personalen stämmer då av beslutet ytterligare en gång mot de lagar och regler vi måste följa.

Anser du att beslutet fortfarande är felaktigt kan du överklaga till förvaltningsrätten. Det är en domstol som är fristående från Kriminalvården och sköter tvister mellan enskilda personer och myndigheter.

Felaktigt behandlad

Anser du att du blivit felaktigt behandlad kan du vända dig till Justitieombudsmannen, JO. Deras uppgift är att skydda enskilda medborgare mot övergrepp från myndigheter. JO kan inte upphäva beslut, utan riktar kritik mot och påpekar att myndigheten handlat på fel sätt.

Även Justitiekanslern, JK, kontrollerar att myndigheter följer lagen. Genom dem kan man rikta klagomål mot myndigheter. Justitiekanslern hanterar även skadeståndskrav då en person frihetsberövats men inte blivit åtalad. Har du frågor om hur du begär skadestånd ska du kontakta JK.