Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Inför valet 2018

Söndag den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Du som har rösträtt och får beviljas permission kan förtidsrösta eller rösta på valdagen. Du kan också rösta med bud. På vissa häkten och anstalter anordnas även förtidsröstning på plats.

Vem har rösträtt?

För att få rösta ska du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Utöver det finns särskilda regler för de olika valen. Vem som har rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Hur gör man för att rösta?

Om du får beviljas permission kan du förtidsrösta eller rösta på valdagen. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. På valdagen går det att rösta i lokalen som angivits på röstkortet eller i en lokal för förtidsröstning. Kommunen kan också bestämma att det ska kunna gå att förtidsrösta på plats i häktet eller på anstalten. All röstning som inte sker i den lokal som anges på röstkortet är förtidsröstning, även om det sker på valdagen.

Att vara intagen på häkte eller anstalt är ett skäl för att få rösta med bud. Personalen på häktet eller anstalten kan agera bud.

Personalen på häktet eller anstalten kommer att informera dig om hur du gör
för att rösta.

När får man rösta?

Röstning kan ske

  • på valdagen den 9 september
  • via bud från och med den 16 augusti till och med valdagen
  • genom förtidsröstning från och med den 22 augusti till och med valdagen.

Hur får man sitt röstkort?

Den 22 augusti ska alla röstkort vara utskickade till dem som har rösträtt. Röstkortet skickas till adressen personen är folkbokförd på 30 dagar före valet. Den som inte kan få tillgång till röstkortet kan beställa ett dublettröstkort från kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Dublettröstkort kan skickas med e-post som sedan skrivs ut i A4-format. För intagna i häkte och anstalt finns därmed möjlighet att beställa ett dublettröstkort som kan förmedlas till häktet eller anstalten via e-post.

Vad behövs för att kunna rösta?

Röstkortet behövs om du inte röstar i den lokal som är angivet på ditt röstkort. Du behöver också identifiera dig med en id-handling om du inte är känd av röstmottagaren eller att någon annan kan intyga din identitet. Du röstar med hjälp av valsedlar som finns där man kan rösta. Valsedlar kan också beställas direkt från partierna.

Rösta med bud

Om du ska rösta med bud behövs ett särskilt material. Det kan beställas hos Valmyndigheten eller kommunen. I materialet finns blanka valsedlar som väljaren kan skriva ett partinamn på. Däremot måste namnvalsedlar för personröstning beställas separat eller hämtas i en lokal för röstning. Personalen på häktet eller anstalten kan hjälpa till med detta.

Mer information om att rösta med bud finns på Valmyndighetens webbplats.

Läs mer

Valmyndighetens webbplats www.val.se

Beslut om dublettröstkort

Regeringen har beslutat om ett tillägg i förordningen (2002:61) om behandlingen av personuppgifter i verksamhet med val. Detta gör det möjligt att skicka ut dublettröstkort digitalt. Att skicka ut dublettröstkort digitalt innebär inte en övergång till digitala röstkort.