Kriminalvården logotyp

Personutredning

Om du är misstänkt för brott beställer domstolen ofta en personutredning från Kriminalvården inför kommande rättegång. Personutredningen görs på uppdrag av domstolen för att bedöma vilken typ av påföljd som skulle vara lämplig om du döms.

I videon berättar vi mer om vad en personutredning är och hur det går till. Videon är cirka 4.00 minuter. 

Det är vanligen en handläggare från ett frivårdskontor i närheten av där du bor som leder utredningen. Utredningen baseras på en intervju med dig som berör din sociala situation, men även områden som psykisk ohälsa, alkohol-och narkotikaanvändande, kriminalitet med mera. Utredningen baseras också på utdrag ur myndighetsregister och i vissa fall även kontakt med referenspersoner. 

Kallelse till intervju

Den som är misstänkt, men inte häktad, har skyldighet att inställa sig hos frivården på den tid och plats som Kriminalvården begär. Du kommer få en kallelse med brev. Om du inte dyker upp kan Kriminalvården be polisen att hämta dig. Om du inte medverkar i utredningen kommer yttrandet enbart innehålla uppgifter från myndigheter och annan information som kommit till rättens kännedom.

Vid besöket på frivården kommer vi att säkerställa din identitet och du ska legitimera dig. Om du behöver tolk och det inte framgår av kallelsen att en sådan är bokad kan du höra av dig till frivården så att vi kan beställa tolk. 

Vid besöket ska du ha med dig kontaktuppgifter till eventuella referenspersoner. Det kan vara arbetsgivare eller kontaktperson inom sjukvård eller socialtjänst. Kriminalvården kan behöva kontakta dessa personer för att få din sociala situation bekräftad eller för att komplettera dina uppgifter. 

Utredningen baseras också på utdrag ur myndighetsregister som till exempel belastningsregistret, socialregistret och uppgifter från Försäkringskassan och Kronofogden.

Barn bör inte följa med vid besöket

Frivårdens lokaler och verksamhet är inte anpassade för medföljande barn. Om du har ansvar för ett barn under 18 år och får en kallelse till en tid som passar dåligt på grund av ditt ansvar för barnet (för att du till exempel saknar barnomsorg den aktuella tiden) bör du kontakta personutredaren för att få besökstiden ändrad till ett lämpligare tillfälle. 

Yttrande till domstol

Med personutredningen som grund lämnar frivården in ett yttrande med en bedömning om påföljd till domstolen. Det bedömer lämpligheten och förutsättningar för straff som avtjänas i samhället i form av villkorlig dom eller under övervakning genom skyddstillsyn.

I yttrandet uppges även lämplighet och förutsättning för:

  • samhällstjänst 
  • kontraktsvård
  • behandlingsprogram
  • behov av rättspsykiatrisk undersökning.


Frivårdens yttrande ska underlätta för domstolen att välja straff.

Informationen som samlas i personutredningen är sekretessbelagd så länge den är hos Kriminalvården. När yttrandet är expedierat till domstolen behandlas det som en offentlig handling. Det innebär att både allmänheten och domstolen enligt offentlighetspricipen kan ta del av det som står i den.