Kriminalvården

Personutredning

Kriminalvården lämnar yttrande till domstolen om du riskerar straff i anstalt eller frivård. För att göra det måste vi göra en personutredning. Vi kartlägger din person och föreslår lämplig påföljd om du skulle bli dömd skyldig till brottet.

Det är vanligen en handläggare från ett frivårdskontor i närheten av där du bor som leder utredningen. Utredaren gör bedömningar om du är i behov av övervakning och utreder dina förutsättningar för en frivårdspåföljd. Bedömningen baseras på din risk, dina behov och din mottaglighet för olika insatser.

Kallelse till intervju

Den som är misstänkt, men inte häktad, har skyldighet att inställa sig hos frivården på den tid och plats som Kriminalvården begär. Du kommer få en kallelse med brev. Skulle du inte dyka upp kan Kriminalvården be polisen att hämta dig. Medverkar du inte i utredningen kommer yttrandet enbart innehålla uppgifter från myndigheter och annan information som kommit till rättens kännedom.

Under intervjun kommer ni att prata om din sociala situation, psykiska hälsa, missbruk och kriminalitet med mera. Vi kommer att säkerställa din identitet och du ska legitimera dig. Är du under 21 år har kommunen ett ansvar att erbjuda dig ett ombud som medlar. Kriminalvården kan även avgöra om du behöver tolk.

Vid mötet ska du ha med dig kontaktuppgifter till eventuella referenser. Det kan vara arbetsgivare, släkting eller vän. Vi vill att någon annan bekräftar din sociala situation. Har du kontakt med socialtjänst eller vårdgivare vill vi att du har med telefonnummer till dem också.

Tidigare belastning och uppgifter ur register

Frivårdsinspektören samlar även uppgifter om dig från olika register. Det är ett komplement till utredningen och ger möjlighet att bekräfta din egen berättelse.

Vi tittar på din förekomst hos:

 • Belastningsregistret
 • Socialregistret
 • Utredningar angående LVU - Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och LVM - Lag (1998:870) om vård av missbrukar i vissa fall.
 • Försäkringskassan
 • Kronofogden

I vissa fall hämtar vi även uppgifter från

 • Migrationsverket
 • Statens institutionsstyrelse
 • Polisen
 • Arbetsförmedlingen

Yttrande till domstol

Med personutredningen som grund lämnar frivården in ett yttrande om påföljd till domstolen. De bedömer lämpligheten för straff som avtjänas i samhället i form villkorlig dom eller under övervakning genom skyddstillsyn.

I yttrandet uppges även lämplighet/förutsättning för:

 • Samhällstjänst 
 • Kontraktsvård
 • Behandlingsprogram
 • behov av rättspsykiatrisk undersökning

Frivårdens yttrande ska underlätta för domstolen att välja straff.

Informationen som samlas i personutredningen är sekretessbelagd så länge den är hos Kriminalvården. När yttrandet är expedierat till domstolen behandlas det som en offentlig handling. Det innebär att både allmänheten och domstolen kan ta del av det som står i den, enligt offentlighetsprincipen.