Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Kriminalvården logotyp

Inför valet till Europaparlamentet 2019

Söndag den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Du som har rösträtt och får beviljas permission kan förtidsrösta eller rösta på valdagen. Du kan också rösta med bud.

Vem har rösträtt?

För att få rösta ska du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Utöver det finns särskilda regler för de olika valen. Vem som har rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen

Hur gör man för att rösta?

Om du får beviljas permission kan du förtidsrösta eller rösta på valdagen. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. På valdagen går det att rösta i lokalen som angivits på röstkortet eller i en lokal för förtidsröstning. Kommunen kan också bestämma att det ska kunna gå att förtidsrösta på plats i häktet eller på anstalten.

Att vara intagen på häkte eller anstalt är ett skäl för att få rösta med bud. Personalen på häktet eller anstalten kan agera bud.

Personalen på häktet eller anstalten kommer att informera dig om hur du gör för att rösta.

När får man rösta?

Röstning kan ske

  • på valdagen den 26 maj
  • via bud från och med den 2 maj (utomlands) till och med valdagen
  • genom förtidsröstning från och med den 8 maj (inrikes) till och med valdagen.

Hur får man sitt röstkort?

Den 8 maj ska alla röstkort vara utskickade till dem som har rösträtt. Röstkortet skickas till adressen personen är folkbokförd på 30 dagar före valet. Den som inte kan få tillgång till röstkortet kan beställa ett nytt från kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Vad behövs för att kunna rösta?

Om du inte röstar i en vallokal behöver du ditt röstkort. Du behöver också identifiera dig med en id-handling om du inte är känd av röstmottagaren eller att någon annan kan intyga din identitet. Du röstar med hjälp av valsedlar som finns där man kan rösta. Valsedlar kan också beställas direkt från partierna.

Om du ska rösta med bud behövs ett särskilt material. Det kan beställas hos Valmyndigheten eller kommunen. I materialet finns blanka valsedlar som väljaren kan skriva ett partinamn på.

Ökade möjligheter att personrösta på blanka valsedlar och partivalsedlar

I samband med valet till Europaparlamentet kommer en ny lagändring att tillämpas. Lagändringen innebär att det är möjligt för dig att personrösta på kandidater från alla partier även om du inte har tillgång till en namnvalsedel. Du kan antingen ta en blank valsedel och skriva namnet på det parti och den kandidat som du vill rösta på eller ta en partivalsedel och skriva kandidatnamnet på. I dag är detta endast möjligt för partier som inte har anmält sina kandidater, dvs. partier som inte har låst sina listor. Syftet med lagändringen är att underlätta för väljare att fullt ut nyttja sin rösträtt, oberoende av om det görs i en vallokal på valdagen, i en röstningslokal vid förtidsröstning eller genom brevröstning från utlandet. Ändringen underlättar framför allt för de som vill rösta någon annanstans än i sin hemkommun och därför inte har tillgång till rätt namnvalsedel.

Mer om valet: