Besök

Den som är häktad eller sitter i fängelse kan få ta emot besök. Det är alltid häktet eller anstalten som bestämmer om besöket får ske.

Lättnader kring besök vid skydd mot covid-19

Från den 18 oktober 2021 har förutsättningarna för besök förändrats.
Mer information om vad som gäller kring besök och permissioner finns här.

Hitta rätt häkte eller anstalt

Om du inte vet vilket häkte eller anstalt din anhörige sitter på kan du skriva ett brev som vi på Kriminalvården förmedlar rätt. Det går inte att ringa. Informationen om var en intagen finns är i de flesta fall skyddad av sekretess.

Tillstånd för besök

Den som är häktad eller sitter i fängelse måste ha ett tillstånd för att ta emot besök. Innan ett besökstillstånd till en intagen i anstalt kan beviljas måste du som besökare först godkänna kontakten.  Den person som vill ta emot besök av dig skickar en blankett till dig som du fyller i och skickar tillbaka före besöket. Det kan även hända att Kriminalvården ringer dig. Ska du besöka en intagen i häkte behöver du inte godkänna kontakten i förväg.

Kriminalvården kan neka ett besökstillstånd om besöket till exempel skulle kunna äventyra säkerheten. För att göra denna bedömning gör Kriminalvården en utredning. Vi tittar på den intagnes omständigheter, till exempel vad han eller hon är dömd för. Oftast kontrolleras även du som ska komma på besök i till exempel polisens misstanke- och belastningsregister. Om du bor utanför Sverige kan du behöva lämna in ett intyg utfärdat av behörig myndighet, som visar om du är straffad. Uppgifter om dig kan komma att registreras i Kriminalvårdens system. Den intagne får vanligtvis kännedom om uppgifterna om dig.

Om ett barn under 18 år ska besöka någon i fängelse ska vårdnadshavarna först godkänna besöket. Det görs på en blankett som båda ska skriva under. Vårdnadshavaren utanför anstalten får hem blanketten, skriver under och skickar tillbaka blanketten till anstalten om han eller hon godkänner besöket. Om barnet ska besöka en person i häkte gäller inte samma krav på vårdnadshavarnas godkännande. Ett barn som besöker någon i häkte eller fängelse behöver vanligtvis ha med sig en vuxen person.  

Man måste ansöka om tillstånd för varje besökare.

Tid och plats

På alla häkten och anstalter finns fasta besökstider. Alla besök måste bokas i förväg, via telefon. På sidan Hitta till oss finns besökstider och adresser.

Besöket

Ta med legitimation. Du måste kunna visa vem du är.

När du kommer till häktet eller anstalten undersöker vi vanligtvis dig och det du bär med dig. Undersökningen liknar den som sker på flygplatser med metalldetektorer. Ibland kontrollerar vi med hjälp av en narkotikahund eller en ytlig kroppsbesiktning. Kvinnliga besökare undersöks av kvinnlig personal, manliga besökare av manlig personal.

Vid en ytlig kroppsbesiktning får du ta av dig kläderna för att visa att du inte gömmer något under kläderna. Undersökningen sker avskilt, endast inför personalen. Ingen kommer att röra vid dig, bara ditt hår. Kroppens synliga delar samt fotsulor, handflator och armhålor granskas.

Allt du tar med dig ska godkännas

Det du tar med för att ge till någon som är häktad eller sitter i fängelse måste godkännas av Kriminalvården. Kontakta häktet eller anstalten i förväg så riskerar du inte att ta med något i onödan.

Du kan inte skicka eller ge pengar till den som är intagen. Den som sitter i häkte eller på anstalt får inte ta emot pengar utifrån, från anhöriga eller andra.

Du får inte ta med dig mat till en intagen.

Så går ett besök till

Med vår 360-film kan du se hur ett besök går till hos en intagen i fängelse eller häkte. Filmen kan ses i mobil eller dator. Du väljer vad du vill se i videofönstret genom att använda fingret eller muspekaren och dra bilden. Det går även att röra mobilen för att se olika delar av rummet. Bäst upplevelse får du genom att titta genom ett par VR-glasögon.