Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Brottsoffer

Av sekretesskäl får Kriminalvården vanligtvis inte lämna någon information om de personer som är aktuella inom Kriminalvården. Det finns dock undantag från denna regel.

Ett sådant undantag är lämnandet av så kallad målsägandeinformation. Om du är utsatt för brott kan du ha rätt till målsägandeinformation.

Målsägandeinformation

Om du har utsatts för brott mot liv, hälsa, frihet eller frid, i lagens mening, har Kriminalvården en skyldighet att tillfråga dig om du önskar så kallad målsägandeinformation.

Detta sker genom att Kriminalvården skickar ut en blankett som du fyller i och återsänder till Kriminalvården. Vanligtvis lämnas önskad information via brev eller telefon men du kan också begära att få informationen via e-post, fax eller SMS. Information skickas dock inte vid exempelvis bevakad permission, bevakad transport eller om informationen befaras medföra fara för den intagnes liv eller hälsa.

Målsägandeinformation kan omfatta information om:

  • om den dömde beviljas permission eller annan utevistelse
  • om den dömde beviljas utslussningsåtgärd i slutet av sin verkställighet
  • om den dömde flyttas till en annan anstalt
  • om han eller hon rymmer, fritas eller uteblir från utevistelse
  • när den intagne ska friges.

 

Målsägandeinformation kan även skickas om personen har beviljats att avtjäna sitt fängelsestraff genom verkställighet utanför anstalt med elektronisk kontroll (så kallad fotboja). Dock skickas aldrig målsägandeinformation om personen dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom.

Du ska själv informera Kriminalvården om dina kontaktuppgifter ändras eller om du inte längre vill ha information.

Skydd

I vissa fall kan det vara nödvändigt med skydd för brottsoffret. Det finns olika skydd, dels de som skyddar dig fysiskt, dels de som skyddar dina personuppgifter. Det är åklagare eller polis som beslutar om skydd. Mer information finns hos Brottsoffermyndigheten. 

Behöver du skydda dina personuppgifter kontaktar du Skatteverket.