Kriminalvården logotyp

Ekonomi och stöd

Som anhörig, inte minst som barn eller ungdom, finns det många organisationer du kan vända dig till för stöd och råd. Om du behöver ekonomiskt stöd är det socialtjänsten i din kommun du ska kontakta.

Kriminalvården ger inget ekonomiskt stöd till anhöriga. Behöver din familj ekonomisk hjälp vänder du dig till din hemkommuns socialtjänst. Det kan handla om hjälp med hyra eller annat bidrag till familjens uppehälle. Har din maka/make sjukersättning kan du ansöka hos Försäkringskassan om att få en del av den utbetald.

Om du vill träffa andra familjer och vänner som är i samma situation som dig, eller få någon att prata med, finns det finns stöd och hjälp hos många organisationer.

Barn och unga

Anhörig till person med missbruk eller beroende

  • Al-Anon www.al-anon.se En världsomspännande organisation för familjer och vänner till alkoholister

Försäkringar

Om en klient inom Kriminalvården drabbas av personskada inklusive dödsfall, omfattas han eller hon och de efterlevande av ett eller flera olika ersättningssystem.

Läs mer om klientförsäkringar

Läs mer om patientskadeersättning

Övriga