Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

En dag på anstalt och häkte

Hur ser det ut inne på ett fängelse och ett häkte? Vad gör personalen som jobbar där, och hur ser dagarna ut för den som är intagen? Här får du följa med fyra kriminalvårdare på sina respektive arbetsplatser och höra dem berätta om hur en dag kan se ut.

På både anstalter och häkten följer man dagliga rutiner. Väckning sker oftast vid samma tid varje morgon, liksom måltider, sysselsättning, fritid och telefonsamtal. 

I filmerna på den här sidan beskriver vi hur det kan se ut på en anstalt och ett häkte. Men exakt hur dagarna ser ut skiljer sig åt och beror bland annat på vilken säkerhetsklass anstalten har och om du är häktad med restriktioner eller inte. 

En dag på anstalt

Här får du träffa kriminalvårdarna Hanna och Lars, som visar oss hur det ser ut på anstalten Västervik Norra. Filmen är cirka fem minuter. 

En dag på häkte

Här får du träffa kriminalvårdarna Anders och Hannah, som visar oss hur det ser ut på häktet Östersund. Filmen är cirka fem minuter.