Kriminalvården logotyp

En dag på fängelset

Hur ser det ut inne på ett fängelse? Vad gör personalen som jobbar där, och hur ser dagarna ut för den som är intagen? Här hittar du mer information, både ur kriminalvårdarens perspektiv, men vi beskriver också hur en dag kan se ut för någon som dömts till fängelse.

På både fängelser och häkten följer man dagliga rutiner. Väckning sker oftast vid samma tid varje morgon, liksom måltider, sysselsättning, fritid och telefonsamtal. 

I filmerna och illustrationerna på den här sidan beskriver vi generellt hur det kan se ut på ett fängelse. Men exakt hur dagarna ser ut skiljer sig åt och beror bland annat på vilken säkerhetsklass fängeslset har. 

Två kriminalvårdare berättar om sin arbetsdag

Här får du träffa kriminalvårdarna Hanna och Lars, som visar oss hur det ser ut på anstalten Västervik Norra. Filmen är cirka fem minuter. 

Så kan en dag se ut för en klient

Dagarna kan se olika ut bland annat beroende på vilket straff personen är dömd till och vilken säkerhetsklass fängelset har. En person som sitter i fängelse kallas för klient.

08.00 Morgon – personalen låser upp dörren

Klockan åtta låser personalen upp dörren till klientens bostadsrum på avdelningen. Det finns tid att gå på toaletten och tvätta av sig innan det är gemensam frukost i avdelningens kök.

 

08.30 Arbete – i fängelset har alla klienter sysselsättning

Klienterna har sysselsättning sex timmar om dagen, fem dagar i veckan. På just den här anstalten tillverkas möbler till Krimprods kunder. Krimprod är den del av Kriminalvården som skapar sysselsättning för intagna. Det finns bland annat sysselsättning inom tvätt, träindustri och textil. Sysselsättning kan också vara att gå i skolan.

 

11.30 Lunch – många avdelningar lagar lunch och middag själva

På en avdelning med så kallad självförvaltning sköter klienterna hushållet på egen hand – från planering av budget och inköp av råvaror till att diska efter maten. I självförvaltningen ingår också att städa och tvätta. Budgeten för alla dagens måltider är cirka 45 kronor per klient.

 

12.30 Utevistelse – alla klienter har rätt att vara utomhus varje dag

På vinterhalvåret är utevistelsen ofta en timmes promenad mitt på dagen för dagsljusets skull. På sommaren blir det ofta både en lunchpromenad och en kvällspromenad. På promenadgården kan det också finnas möjlighet att spela fotboll eller basket.

 

13.30 Behandling – klienterna deltar i behandlingsprogram

Behandlingsprogrammen är ofta i grupp och leds av en eller två programledare. Kriminalvården har behandlingsprogram inom bland annat missbruk och kriminalitet. Genom behandlingen får klienten verktyg för att förändras och planera för en framtid utan återfall i brott.

 

16.00 Fritid och besök – när sysselsättningen är över för dagen har klienten fritid

På fritiden finns det möjlighet att spela spel med andra klienter, titta på tv eller träna. Det är också under denna tid det finns möjlighet att ta emot besök från sina anhöriga. Då får man träffas i ett särskilt besöksrum där det går att fika och prata.

 

18.00 Ringa hem – efter middagen ringer många sin familj

Efter middagen tillsammans med de andra på avdelningen ringer många en anhörig. Klienterna får inte ha mobiltelefoner i fängelset. Det finns möjlighet att köpa telefonkort i kiosken som finns på området och som man får besöka en gång i veckan. Många vill kunna ringa hem varje dag, även om familjen kommer på besök i fängelset ibland.

 

20.00 Kväll – på kvällen är det inlåsning

På kvällen låses klienterna in på sina bostadsrum. Tiden på rummet kan de till exempel ägna åt att läsa eller se på tv. Om en klient behöver gå på toaletten under kvällen eller natten måste en kriminalvårdare komma och öppna upp dörren. Inne på bostadsrummet får man stanna fram till upplåsning klockan åtta nästa morgon.

 

Läs mer