Kriminalvården logotyp

Pengar till intagna

Anhöriga och vänner kan inte ge pengar till den som är intagen på häkte eller anstalt. Här hittar du vanliga frågor och svar som rör pengar till intagna.

Frågor och svar om pengar till intagna

Varför får jag inte lämna pengar till en person som är intagen?

Kriminalvården ska se till att pengar som kommer in till myndigheten och går vidare in i banksystemen är spårbara. Pengar till intagna och pengar från statskassan får heller inte finnas på samma konto. Därför kan man inte sätta in pengar till intagna på anstalter och häkten.

Det handlar inte om en enskild persons pengar eller agerande.

Får de intagna några pengar?

Den som sitter i fängelse får ersättning av Kriminalvården för arbete, studier, eller för annan ordnad sysselsättning.

Den som sitter häktad får ett häktesbidrag.

Hur mycket pengar får de?

Den som sitter häktad och inte kan erbjudas någon betald sysselsättning kan få 100 kronor i veckan i häktesbidrag. Den som har sysselsättning på häkte tjänar 11 kronor i timmen.

Den som är intagen i anstalt och som arbetar, studerar eller deltar i annan ordnad sysselsättning tjänar 13 kronor i timmen. Pengarna ska räcka till utgifter vid permissioner samt inköp i kiosken av till exempel telefonkort.

Räcker pengarna de får från Kriminalvården?

Kriminalvården gör bedömningen att pengarna räcker, eftersom den intagne får det nödvändigaste, som mat och hygienprodukter av Kriminalvården.

Får jag skicka pengar till någon som sitter i fängelse?

Nej, den som sitter i häkte eller på anstalt kommer inte att få ta emot pengar från anhöriga eller andra.

Jag skickade pengar till en intagen innan dessa regler infördes. Vad händer med dem?

Den intagne har kvar alla pengar som Kriminalvården omhändertagit och får tillgång till dem den dagen personen blir frigiven. Hen har också möjlighet att skicka tillbaka pengarna till dig.

Vad händer om man har kontanter på sig när man häktas eller blir intagen i fängelse?

De tas omhand på samma sätt som andra privata ägodelar. Den intagne får kvitto på vad som lämnats in och pengar och andra tillhörigheter förvaras säkert under hela häktes- och anstaltstiden. Allt återfås den dagen den intagne friges.