Kriminalvården

Barn har rättigheter vid brott

Barn som utsatts för brott känner inte alltid till sina rättigheter, eller vågar inte alltid berätta för en vuxen. Därför finns Brottsoffermyndighetens webbportal Jag vill veta.


Brottsoffermyndigheten har skapat ”Jag vill veta” som dels är en hemsida för barn, dels ett informationsmaterial som vänder sig till barn och vuxna i deras omgivning. Klicka på bilden för att komma till sidan. 

Via ett spel, en bok och texter kan barnen själva hitta information och hjälpvägar. Portalen Jag vill veta.se vänder sig till barn i åldrarna 4-17 år. Barn som exempelvis vill veta mer om vad som är brottsligt och vilket stöd de kan få om de själva utsatts för brott.

Bakgrunden till sidan är att barn inte alltid känner till sina rättigheter, eller kanske inte vågar berätta när de drabbats av brott.

Den här veckan, vecka 45, deltar Kriminalvården och flera andra myndigheter och kommuner i en minikampanj för att få fler att hitta till den barntillvända portalen. Kampanjen är i sin tur en del i Operation kvinnofrid, en regional myndighetssamverkan i Stockholms län, med visionen att ingen stockholmare ska utsättas för våld i nära relationer.

- Fokuset i Operation kvinnofrid håller på att glida över från kvinnor och barn till gärningsmännen. Där har vi från Kriminalvårdens sida mycket kunskap att bidra med, säger Susanne Wedin, chef för region Stockholm och ledamot i Operation kvinnofrids styrgrupp.

Länkar