Kriminalvården

Straffen

Det finns olika sorters straff i Sverige. Det är en domstol som bestämmer vilket straff den som har begått ett brott ska få.

Fängelse

Fängelse är det straff man får när man gör ett allvarligt brott. Den som döms till fängelse förlorar sin frihet och blir inlåst under en viss tid. Det kan vara från 14 dagar till mycket lång tid.

Det finns 47 fängelser i hela Sverige. 41 fängelser är till för män och sex fängelser är till för kvinnor. Läs om hur det är i ett fängelse under "En dag i fängelset".

Fotboja

Den som fått en fotboja får bo kvar hemma men får bara gå hemifrån för att gå till sitt jobb, till skolan eller gå och handla.

Den som har fotboja får inte dricka öl eller sprit. Det kommer hem personer från frivården och kontrollerar att mamma eller pappa inte har druckit eller använt narkotika. De kommer flera gånger i veckan och kallas frivårdsinspektörer.

Skyddstillsyn

När mamma eller pappa har skyddstillsyn får de vara kvar hemma, men måste träffa en övervakare. Övervakaren hjälper till med mamma eller pappas problem.

Mamma eller pappa ska också träffa en frivårdsinspektör på hans eller hennes kontor för att planera vad som ska hända under tiden man har övervakning.

Kontraktsvård

Den som dricker för mycket sprit eller använder narkotika kan istället för att sitta i fängelse få hjälp så att han eller hon slutar. Det heter kontraktsvård. Det innebär att din förälder kan bo hemma och gå på behandling hos till exempel frivården. Det kan också vara så att din förälder behöver extra hjälp och får bo på ett behandlingshem ett tag. Då får din mamma eller pappa hjälp med sitt missbruk tillsammans med andra som har liknande problem.Till ett behandlingshem får barn komma på besök och det går också att ringa och skriva dit.