Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Forskning och statistik

Här hittar du information om Kriminalvårdens forskning och utvärderingsarbete, FoU, och statistik om Kriminalvårdens verksamhet.

Forskning

Forskning för en human och säker kriminalvård

Här kan du läsa mer om Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsarbete. Här finns också anvisningar till dig som har förslag på forskningsprojekt och vill ansöka om forskningssamarbete med Kriminalvården.

Statistik

Statistik om kriminalvård

Här hittar du sammanställd statistik som ger en övergripande, beskrivande och aktuell bild av Kriminalvårdens verksamhet i anstalt, häkte och frivård. Statistiken kommer från publikationen Kriminalvård och statistik (KOS).