Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Intervjuer med forskare

Hederskultur, tandhälsan bland Kriminalvårdens klienter och klosterverksamhet för långtidsdömda. Kriminalvårdens forskning spänner över ett brett fält. Här berättar våra forskare om sina spännande projekt.

Män med antisocialt beteende och borderline personlighetssyndrom

Dialektisk beteendeterapi kan hjälpa män med antisocialt beteende och borderline personlighetssyndrom.

- Symptom som humörsvängningar och självskadebeteende minskade och deltagaren var positiva till behandlingen, säger psykolog Dan Wetterborg, som arbetat med studien. Läs hela artikeln här.

Inga skillnader i brottsåterfall mellan svenska fängelser

Svenska anstalter är likvärdiga i sin brottsåterfallsstatistik. Det konstateras i en undersökning där 47 svenska fängelser jämförts. Läs hela artikeln med Yasmina Molero Samuelsson här.

Positiva resultat av klosterliv innanför murarna 

Hemlik miljö, informella relationer, men framför hög grad av motivation. Det är starka framgångsfaktorer i Kriminalvårdens klosterverksamhet för långtidsdömda. Läs hela artikeln med Lena Roxell här. 

Systematisk ADHD-screening hjälper fler

Det finns ett starkt samband mellan ADHD och missbruk. Det visar ett projekt där ett mobilt team erbjuder systematisk ADHD-screening av unga klienter och klienter dömda för våldsbrott.

- Målet om jämlik vård kräver tydligare riktlinjer i arbetet med ADHD, säger Kriminalvårdens utvärderare Anna Simonsson. Läs hela artikeln här. 

Dålig tandhälsa förstärker utanförskap

Trasiga och utdragna tänder, inflammationer och tandlossning. Det är normaltillståndet bland Kriminalvårdens klienter.

- Tandvård borde ingå i Kriminalvårdens rehabilitering, det skulle samhället tjäna på, säger tandläkare Christer Priwe som undersökt tandhälsan bland Kriminalvårdens klienter. Läs hela artikeln här.

Samtal kring beteende kan minska återfall i brott

Kan återfall i brott minskas genom strukturerade samtalsmetoder i frivården? En pågående studie tyder på detta och nu utbildas 800 frivårdsinspektörer i att samtala om klienters kriminella beteende. Läs hela artikeln med projektledaren Charlotte Jakobsson här.

Mer forskning behövs om hedersvåld

- Det behövs mer forskning om riskfaktorerna bakom hedersrelaterade brott och en checklista som identifierar dessa klienter. Det säger Jenny Yourstone vid Kriminalvården som gjort en kunskapsöversikt om hedersrelaterat våld med fokus på förövare. Läs hela artikeln här. 

Utandningsluft kan ersätta urinprov vid drogtest

Enkelt, snabbt och utan kränkande inslag. Studier vid Kriminalvårdens anstalter visar att drogtest med utandningsluft kan fungera lika bra som urinprov. Läs hela artikeln med Olof Beck här.