Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Dålig tandhälsa förstärker utanförskap

21 januari 2016

Trasiga och utdragna tänder, inflammationer och tandlossning. Det är normaltillståndet bland Kriminalvårdens klienter. - Tandvård borde ingå i Kriminalvårdens rehabilitering, det skulle samhället tjäna på, säger tandläkare Christer Priwe som undersökt tandhälsan bland Kriminalvårdens klienter.

I sin studie av 186 klienter inom Kriminalvården har endast fem procent ett friskt tandkött. 95 procent lider av bristfällig munhygien vilket kan översättas med inflammerat tandkött, karies och i många fall även tandlossning.

-      Det är inga överraskande resultat men jag vill med min undersökning visa på hur tandvårdsbehovet ser ut på en anstalt och hur hårt bristfällig vård slår på den här gruppen, säger Christer Priwe.

Klienterna i undersökningen togs in under samma år, majoriteten med en strafftid under två år. 70 procent var missbrukare, över 80 procent rökare, de flesta åt godis och drack läsk varje dag. Undersökningen visar att 65 procent har i genomsnitt tre olagade hål i tänderna. Att jämföra med normalpopulationen som har mindre än ett olagat hål i tänderna.

-      Kriminalvårdens klienter har egentligen inte fler hål i tänderna jämfört med övrig befolkning. Den stora skillnaden är huruvida tänderna lagas eller inte. Gemene man besöker tandläkaren medan socialt utsatta grupper inte prioriterar eller har råd till tandvård, konstaterar Christer Priwe.

För den här gruppen betyder det att kariesdrabbade tänder lämnas därhän. Om och när läget blir akut är tänderna ofta så hårt ansatta att det enda som återstår är att dra ut dem.

-      Olagade eller utdragna tänder är en betydligt vanligare syn bland Kriminalvårdens klienter jämfört med normalpopulationen.

Alla som deltog i studien anser ändå att friska tänder är mycket viktigt. Endast en dryg fjärdedel är nöjda med tandstatus.

Fram till 2007 ingick tandvård i Kriminalvårdens rehabilitering. I dag har endast klienter med en verkställshetstid över två år rätt till bastandvård, vilket i praktiken betyder att bara de som är dömda till mer än tre år har rätt att laga sina tänder.Undantaget är akut tandvård. Ingen tandvård är kostnadsfri i dag.

Utifrån sina resultat anser Christer Priwe attvårdbehovet och inte verkställighetstiden bör avgöra rätten till tandvård. Men även att bastandvård ska vara fri för alla med en verkställighetstid över sex månader, precis som det var före 2007.

-      Priset för detta skulle utgöra en försvinnande liten del av Kriminalvårdens totala budget men en stor vinst för samhället på sikt. Att vänta tills läget blir akut är en obegriplig strategi eftersom det innebär oerhört mycket större kostnader och onödigt lidande jämfört med förebyggande tandvård.

Han pekar även på att dålig tandhälsa förstärker utanförskap och missbrukaridentitet.

-      Tanken med Kriminalvård är ju att rehabilitera människor och hjälpa dem till ett normalt socialt liv. För det erbjuder Kriminalvården en rad olika program och tandvård borde vara ett av dem.