Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Klosterliv populärt innanför murarna

21 januari 2016

Svensk kriminalvård är unik med sin klosterverksamhet för långtidsdömda. En pågående utvärdering visar att både klienter och personal ser mycket positivt på verksamheten.

Meditation, andliga samtal och arbete – ett liv i stillhet med syfte att hitta sig själv. Detta är inte den gängse bilden av kriminalvård men den finns faktiskt. 

Kriminalvårdens klosterverksamhet startade runt år 2000 med korta och längre retreater på anstalten i Kumla dit långtidsdömda från hela landet kan söka. Idag har verksamheten utökats till något som kallas Klostervägen. Det innebär att klienter som genomfört en 30-dagarsretreat i Kumla kan fortsätta sin andliga bana på anstalten Skänninge med andlig vägledning och klosterarbete. Den sista anhalten på klostervägen är behandlingshemmet Mariagården i Vadstena som startade 2010. Inspirationskälla till verksamheterna är Ignatius andliga övningar med mål att hitta till den människa man är. Sedan verksamheten i Kumla startade har totalt 580 intagna deltagit i 7-dagarsretreater och 170 i 30-dagarsretreater.

-      De som söker till klosterverksamheterna vill ha en förändring. Många är lite äldre och har enkelt tröttnat på jargongen, klimatet mellan klienter och personal och brist på djupare samtal, säger Lena Roxell, doktor i kriminologi vid Stockholms universitet.

Hon arbetar just nu med en utvärdering av klosterverksamheten, slutrapporten presenteras vid årsskiftet. Men redan nu kan Lena Roxell konstatera att verksamheten är en framgång.

-      Jag överraskades av att i princip alla jag intervjuat, både klienter och personal bara har gott att säga om klosterverksamheten. Roligt är också att många klienter uttrycker stor tacksamhet för att de fått möjligheten att delta i detta.

Vad personalen vid klosterverksamheten lyfter fram är att klimatet mellan dem och klienterna är mer avslappnat och inte lika uppdelat i ”vi” och ”dem” som på vanliga anstalter.

-      Den yttre miljön bidrar säkert till detta. På klosteravdelningarna är den mer hemlik med textilier, avslappningsrum och pyntad med andliga symboler.

Men den kanske viktigaste framgångsfaktorn är att klienterna själva måste söka till klosterverksamhet och att de här möter människor med liknande tankar och ambitioner. Det nya sammanhanget skapar utrymme för att sänka garden och öppna sig.

-      De allra flesta är väldigt motiverade och det betyder givetvis mycket för det positiva utfallet.

Huruvida klosterverksamheten har någon effekt på återfallsfrekvensen är oklart.

-      Den frågan ingår inte den här utvärderingen men är förstås ett mycket spännande ämne för framtida forskning.

Vad man vet är att klosterverksamheten inom Kriminalvården en unik svensk företeelse. Flera länder sneglar nyfiket på verksamheterna och Danmark och Norge är intresserade att ta efter det svenska konceptet.