Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvården logotyp

Utandningsluft kan ersätta urinprov vid drogtest

21 januari 2016

Enkelt, snabbt och utan kränkande inslag. Studier vid Kriminalvårdens anstalter visar att drogtest med utandningsluft kan fungera lika bra som urinprov.

Drogtester med urinprov är en inte helt okomplicerad procedur. Dels krävs speciella utrymmen, dels noggrann övervakning av den som ska drogtestas som måste klä av sig naken inför personal. Att många upplever detta som kränkande är inte svårt att förstå. Men det är samtidigt relativt enkelt att fuska med urinprov – därav den rigorösa kontrollen. Drogtester gör också genom blod- och salivprov.

Att hitta alternativa metoder är av stort intresse, inte bara från Kriminalvården. Sjukvården och även näringslivet använder sig av drogtester.

Olof Beck, professor i analytisk farmakologi och toxiologi vid Karolinska institutet har medverkat i flera studier som visar att utandningsprov i många fall är lika säkert som urinprov.

-      Resultaten hittills är mycket positiva. Vi ser stora fördelar med utandningsprover som varken kräver speciella utrymmen eller särskilt avancerad teknik, dessutom går det mycket snabbare. Ett utandningsprov går det heller inte att fuska med.

De positiva utsikterna tillsammans med de starka fördelarna ligger också bakom Olof Becks studie av drogtester vid Kriminalvårdens anstalter i Västervik och Färingsö. Här togs sammantaget 247 prover av traditionella droger genom både utandningsluft och urinprov, testresultaten jämfördes sedan med varandra. I 35 av de 247 proverna hittas drogrester.

Resultaten av testerna visar att utandningsprov är lika säkert som urinprov om drogen intagits inom ett dygn före provtagning. Förklaringen är att utandningsluft indikerar droger i ungefär ett dygn. I urinprov kan drogtester spåras upp till flera veckor.

-      Vill man veta hur situationen ser ut här och nu kan utandningsprov utan problem ersätta urinprov. Jag kan tänka mig en situation där personalen misstänker att det finns droger i omlopp på anstalten, då kan man alltså ganska lätt testa samtliga klienter. Att ta urinprov på alla är knappast ett genomförbart alternativ.

Vill man däremot veta om personen har tagit droger en längre tid tillbaka är det fortfarande urinprov som gäller.

De droger som testades i studien var så kallade kända traditionella droger.

-      I den här undersökningen ingick inga nya droger men sannolikt fungerar utandningsprov lika bra på dem, säger Olof Beck.